BBC Cymru Fyw

Pêl-droed i'r dall yn dechrau yng Nghaerdydd

Published
image copyrightbbc
image captionBydd y sesiynau yn addas ar gyfer plant sy'n hŷn na phum mlwydd oed ac oedolion sy'n ddall neu â nam ar eu golwg
Bydd sesiynau ar gyfer pêl-droedwyr â nam ar eu golwg yn cael eu cyflwyno oherwydd cynllun anabledd Sefydliad Cymunedol Clwb Pêl Droed Dinas Caerdydd.
Erbyn hyn, y cynllun yw un o'r rhai mwyaf cynhwysfawr yn y Deyrnas Unedig.
Mae Clwb Pêl-droed Caerdydd eisoes yn cynnal hyfforddiant i blant ac oedolion anabl, byddar neu â nam ar eu clyw, syndrom Down, anabledd dysgu a phobl mewn cadeiriau olwyn.
Mudiad cymunedol sy'n rhedeg y cynllun, rhan o Pob Chwaraewr yn Cyfrif sy'n cael ei ariannu gan Ymddiriedolaeth y Gynghrair Bêl-droed sy'n cynrychioli 47 clwb yng Nghymru a Lloegr.

Chwilio am noddwyr

Yn ôl rheolwr cyffredinol yr ymddiriedolaeth, Mike Evans, mae cynllun y clwb yn un o'r 10 gorau yng Nghymru a Lloegr.
Cafodd Pob Chwaraewr yn Cyfrif ei lansio dair blynedd yn ôl ac erbyn hyn mae'r cynllun gwerth £4.6m wedi gweithio gyda 40,000 o bobl anabl, gan gynnwys 12,000 o bobl sy'n chwarae pêl droed yn rheolaidd.
Dywedodd y byddai cyllid ar gyfer y cynllun yn dod i ben cyn bo hir a bod yr ymddiriedolaeth yn chwilio am gefnogwyr a noddwyr.
Ychwanegodd nad oedd y clybiau'n ariannu'r hyfforddiant a'r timau ond eu bod yn cynnig cyfleusterau a chymorth wrth i chwaraewyr a hyfforddwyr gymryd rhan.

Arian cyfatebol

Ond mae ymddiriedolaethau cymunedol y clybiau yn cyflogi pobl a'u talu ag arian y maen nhw'n codi eu hunain.
Mae ymddiriedolaeth Caerdydd yn codi tua £20,000 y flwyddyn ac mae Cyngor Caerdydd yn cynnig arian cyfatebol.
"Mae llawer o'r gwaith yn cael ei wneud gan y 1,300 gwirfoddolwr sy'n gweithio i'r 47 clwb," meddai.
Bydd y sesiynau yn addas ar gyfer plant sy'n hŷn na phump oed - ac oedolion sy'n ddall neu â nam ar eu golwg ac yn cael eu cynnal bob nos Lun yn Ysgol Uwchradd Fitzalan rhwng 6pm a 7pm.

Straeon perthnasol

  • Artist dall yn gwireddu breuddwyd