Apelio am wybodaeth wedi marwolaeth dyn ar gledrau

Cyhoeddwyd

Mae'r Heddlu Trafnidiaeth yn ymchwilio wedi i ddyn farw ar gledrau ym Mhont-y-pŵl nos Wener.

Cafodd yr heddlu eu galw i ardal little Mill tua 7pm wedi iddynt dderbyn adroddiadau bod rhywun wedi cael ei daro gan drên.

Fe gyrhaeddodd parafeddygon ond fe gyhoeddwyd bod y person wedi marw yn y fan a'r lle.

Mae'r heddlu yn ceisio adnabod y dyn ac yn ymchwilio i'r amgylchiadau arweiniodd at y ddamwain.

Bydd ffeil yn cael ei pharatoi ar gyfer y crwner.

Y trên dan sylw oedd y gwasanaeth 4.30pm rhwng Gorsaf Piccadilly Manceinion a Gorsaf Aberdaugleddau..

Dywed yr heddlu nid yw'r digwyddiad yn cael ei drin fel un amheus.

Dylai unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â'r Heddlu Trafnidiaeth ar 0800 405040.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol