Etholiad 2012: Democratiaid Rhyddfrydol wedi 'cyflawni mewn llywodraeth leol'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams, wedi lansio'r maniffesto yng Nghaerdydd

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi ceisio tynnu sylw at eu record mewn llywodraeth leol wrth lansio eu hymgyrch etholiadau lleol.

Dywedodd y blaid eu bod wedi llwyddo yn y siroedd lle maen nhw'n rheoli.

Mae'r blaid yn gobeithio dal eu gafael ar gynghorau Caerdydd, Abertawe a Wrecsam pan fydd yr etholiad ar Fai 3.

Ond mae gostyngiad mawr wedi bod yn nifer ymgeiswyr y blaid o'i gymharu â'r etholiadau lleol bedair blynedd yn ôl, 25% yn llai nag yn 2008.

Fe fydd yn ceisio amddiffyn tua 140 o seddi yn yr etholiad mewn 21 o'r 22 awdurdod lleol.

Does 'na ddim etholiad yn Ynys Môn gan fod yr etholiadau yno wedi eu gohirio am flwyddyn. Mae'r cyngor yn cael ei redeg gan gomisiynwyr.

Mae eu maniffesto yn sôn am "genedl o gymunedau", gan alw am fwy o rym o Lywodraeth Cymru i awdurdodau lleol.

Ar ei hennill

Lansiodd arweinydd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru, Kirsty Williams, y maniffesto yng Nghaerdydd ddydd Llun.

Yn ôl y blaid roedd ei hymweliad â chanolfan siopa Dewi Sant yn arwydd o sut mae economi'r ddinas ar ei hennill dan gyngor y mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn ei reoli.

Dywedodd Ms Williams ei bod hi'n hynod falch o record y blaid mewn awdurdodau lleol.

"Mae Democratiaid Rhyddfrydol Cymru yn gwybod ei bod hi'n adeg anodd.

"Mae cyllideb y teulu o dan bwysau a dyna pam, wrth ddarparu gwasanaethau o'r radd flaenaf, mae cynghorau o dan arweiniad Democratiaid Rhyddfrydol Cymru wedi cadw treth gyngor yn isel yn gyson."

Tynnodd sylw at gytundeb ei phlaid gyda Llywodraeth Cymru y llynedd sy'n darparu £450 ychwanegol ar gyfer pob plentyn sy'n cael prydau bwyd ysgol am ddim.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol