BBC Cymru Fyw

Rybudd bod lefelau dŵr rhai o afonydd Cymru yn isel

Published
image captionDywed yr Asiantaeth eu bod yn pryderu am effaith lefel isa' afonydd ar rywogaethau
Mae 'na rybudd bod lefelau dŵr rhai o afonydd Cymru yn rhy isel.
Dywed Asiantaeth yr Amgylchedd er hynny nad oes 'na berygl i gyflenwadau'r cyhoedd, yn wahanol i rannau o Loegr.
Yno mae'r canolbarth a'r de orllewin mewn sychder swyddogol erbyn hyn gan ychwanegu at dde ddwyrain Loegr, rhannau o'r de a Sir Efrog.
Mae 'na rybudd yn Lloegr y gallai'r sychder parhau tan y Nadolig.
Ond mae Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru yn cynghori pobl i ddefnyddio llai o ddŵr.
Mae 'na bryder bod hyn yn effeithio ar fywyd gwyllt hefyd.

Pysgod

Daw'r rhybudd wedi cyfnodau ddiffyg glaw dros y misoedd diwethaf.
Mae afonydd Gwy, Wysg ac Ebwy ar eu lefel isaf erioed neu yn agos at hynny.
Mae 'na effaith ar afonydd eraill yn ne orllewin Cymru, y canolbarth ac yn y gogledd ddwyrain, afonydd Nedd, Ystwyth, Dyfrdwy a Ceiriog.
Ymhlith y rhywogaethau all ddiodde' oherwydd sychder yng Nghymru y mae pysgod fel yr eog a'r penllwyd.
Er bod 'na law wedi bod yn ystod y mis roedd mis Chwefror a mis Mawrth yn eithriadol o sych.
Yn ôl yr asiantaeth, mis Mawrth oedd y pumed mis Mawrth sychaf ers canrif gyda 70% yn llai o law na'r cyfartaledd.

'Cynil'

Ym mis Mawrth fe wnaeth yr asiantaeth gyhoeddi rhybudd i fod yn ofalus am lefel y dŵr yng Nghymru.
Eglurwyd bod lefel y dŵr yn ddigonol ar y pryd ond bod angen sicrhau nad oedd y lefelau yn gostwng gormod.
image copyrightPA
image captionMerch bump oed yng nghronfa ddŵr Bewl ger Lamberhurst, Caint
Mae swyddogion yn annog pobl i beidio gwastraffu dŵr ac i'w ddefnyddio "yn gynnil".
Dywedodd Chris Mills, cyfarwyddwr yr asiantaeth, nad oedd 'na broblem gyda chyflenwad dŵr cyhoeddus.
"Mae'r rhan fwyaf o gronfeydd Cymru dros 90% yn llawn ar hyn o bryd," meddai.
"Er hynny, dim ond hanner y stori yw hynny.
"Mae'r afonydd yn cael eu heffeithio yn sydyn gan ddiffyg glaw ac mae nifer o'r afonydd yn isel er y tywydd gwlyb diweddar.
"Gallai unrhyw gyfnod sych pellach gael effaith ar fywyd gwyllt ac o ganlyniad rydym yn annog y cyhoedd i'n cynorthwyo i warchod ein bywyd gwyllt."
Dywedodd yr Athro Roger Falconer, athro rheolaeth dŵr ym Mhrifysgol Caerdydd, fod afonydd yn codi ac yn gostwng yn gyflym.
"Dwi ddim yn rhagweld y byddwn ni yn yr un sefyllfa â rhannau dde a dwyrain Lloegr," meddai.
"Ond mae'n tynnu sylw at newid hinsawdd a thwf poblogaeth.
"Mae'r sefyllfa yn Lloegr yn rhybudd.
"Fe allwn ni fyw heb olew, ond ddim heb ddŵr."

Straeon perthnasol

  • Pwy ddylai elwa o ddŵr Cymru?