Rybudd bod lefelau dŵr rhai o afonydd Cymru yn isel

Afon ym Mannau Brycheiniog
Image caption Dywed yr Asiantaeth eu bod yn pryderu am effaith lefel isa' afonydd ar rywogaethau

Mae 'na rybudd bod lefelau dŵr rhai o afonydd Cymru yn rhy isel.

Dywed Asiantaeth yr Amgylchedd er hynny nad oes 'na berygl i gyflenwadau'r cyhoedd, yn wahanol i rannau o Loegr.

Yno mae'r canolbarth a'r de orllewin mewn sychder swyddogol erbyn hyn gan ychwanegu at dde ddwyrain Loegr, rhannau o'r de a Sir Efrog.

Mae 'na rybudd yn Lloegr y gallai'r sychder parhau tan y Nadolig.

Ond mae Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru yn cynghori pobl i ddefnyddio llai o ddŵr.

Mae 'na bryder bod hyn yn effeithio ar fywyd gwyllt hefyd.

Pysgod

Daw'r rhybudd wedi cyfnodau ddiffyg glaw dros y misoedd diwethaf.

Mae afonydd Gwy, Wysg ac Ebwy ar eu lefel isaf erioed neu yn agos at hynny.

Mae 'na effaith ar afonydd eraill yn ne orllewin Cymru, y canolbarth ac yn y gogledd ddwyrain, afonydd Nedd, Ystwyth, Dyfrdwy a Ceiriog.

Ymhlith y rhywogaethau all ddiodde' oherwydd sychder yng Nghymru y mae pysgod fel yr eog a'r penllwyd.

Er bod 'na law wedi bod yn ystod y mis roedd mis Chwefror a mis Mawrth yn eithriadol o sych.

Yn ôl yr asiantaeth, mis Mawrth oedd y pumed mis Mawrth sychaf ers canrif gyda 70% yn llai o law na'r cyfartaledd.

'Cynil'

Ym mis Mawrth fe wnaeth yr asiantaeth gyhoeddi rhybudd i fod yn ofalus am lefel y dŵr yng Nghymru.

Eglurwyd bod lefel y dŵr yn ddigonol ar y pryd ond bod angen sicrhau nad oedd y lefelau yn gostwng gormod.

Image copyright PA
Image caption Merch bump oed yng nghronfa ddŵr Bewl ger Lamberhurst, Caint

Mae swyddogion yn annog pobl i beidio gwastraffu dŵr ac i'w ddefnyddio "yn gynnil".

Dywedodd Chris Mills, cyfarwyddwr yr asiantaeth, nad oedd 'na broblem gyda chyflenwad dŵr cyhoeddus.

"Mae'r rhan fwyaf o gronfeydd Cymru dros 90% yn llawn ar hyn o bryd," meddai.

"Er hynny, dim ond hanner y stori yw hynny.

"Mae'r afonydd yn cael eu heffeithio yn sydyn gan ddiffyg glaw ac mae nifer o'r afonydd yn isel er y tywydd gwlyb diweddar.

"Gallai unrhyw gyfnod sych pellach gael effaith ar fywyd gwyllt ac o ganlyniad rydym yn annog y cyhoedd i'n cynorthwyo i warchod ein bywyd gwyllt."

Dywedodd yr Athro Roger Falconer, athro rheolaeth dŵr ym Mhrifysgol Caerdydd, fod afonydd yn codi ac yn gostwng yn gyflym.

"Dwi ddim yn rhagweld y byddwn ni yn yr un sefyllfa â rhannau dde a dwyrain Lloegr," meddai.

"Ond mae'n tynnu sylw at newid hinsawdd a thwf poblogaeth.

"Mae'r sefyllfa yn Lloegr yn rhybudd.

"Fe allwn ni fyw heb olew, ond ddim heb ddŵr."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.