Rybudd bod lefelau dŵr rhai o afonydd Cymru yn isel

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywed yr Asiantaeth eu bod yn pryderu am effaith lefel isa' afonydd ar rywogaethau

Mae 'na rybudd bod lefelau dŵr rhai o afonydd Cymru yn rhy isel.

Dywed Asiantaeth yr Amgylchedd er hynny nad oes 'na berygl i gyflenwadau'r cyhoedd, yn wahanol i rannau o Loegr.

Yno mae'r canolbarth a'r de orllewin mewn sychder swyddogol erbyn hyn gan ychwanegu at dde ddwyrain Loegr, rhannau o'r de a Sir Efrog.

Mae 'na rybudd yn Lloegr y gallai'r sychder parhau tan y Nadolig.

Ond mae Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru yn cynghori pobl i ddefnyddio llai o ddŵr.

Mae 'na bryder bod hyn yn effeithio ar fywyd gwyllt hefyd.

Pysgod

Daw'r rhybudd wedi cyfnodau ddiffyg glaw dros y misoedd diwethaf.

Mae afonydd Gwy, Wysg ac Ebwy ar eu lefel isaf erioed neu yn agos at hynny.

Mae 'na effaith ar afonydd eraill yn ne orllewin Cymru, y canolbarth ac yn y gogledd ddwyrain, afonydd Nedd, Ystwyth, Dyfrdwy a Ceiriog.

Ymhlith y rhywogaethau all ddiodde' oherwydd sychder yng Nghymru y mae pysgod fel yr eog a'r penllwyd.

Er bod 'na law wedi bod yn ystod y mis roedd mis Chwefror a mis Mawrth yn eithriadol o sych.

Yn ôl yr asiantaeth, mis Mawrth oedd y pumed mis Mawrth sychaf ers canrif gyda 70% yn llai o law na'r cyfartaledd.

'Cynil'

Ym mis Mawrth fe wnaeth yr asiantaeth gyhoeddi rhybudd i fod yn ofalus am lefel y dŵr yng Nghymru.

Eglurwyd bod lefel y dŵr yn ddigonol ar y pryd ond bod angen sicrhau nad oedd y lefelau yn gostwng gormod.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Merch bump oed yng nghronfa ddŵr Bewl ger Lamberhurst, Caint

Mae swyddogion yn annog pobl i beidio gwastraffu dŵr ac i'w ddefnyddio "yn gynnil".

Dywedodd Chris Mills, cyfarwyddwr yr asiantaeth, nad oedd 'na broblem gyda chyflenwad dŵr cyhoeddus.

"Mae'r rhan fwyaf o gronfeydd Cymru dros 90% yn llawn ar hyn o bryd," meddai.

"Er hynny, dim ond hanner y stori yw hynny.

"Mae'r afonydd yn cael eu heffeithio yn sydyn gan ddiffyg glaw ac mae nifer o'r afonydd yn isel er y tywydd gwlyb diweddar.

"Gallai unrhyw gyfnod sych pellach gael effaith ar fywyd gwyllt ac o ganlyniad rydym yn annog y cyhoedd i'n cynorthwyo i warchod ein bywyd gwyllt."

Dywedodd yr Athro Roger Falconer, athro rheolaeth dŵr ym Mhrifysgol Caerdydd, fod afonydd yn codi ac yn gostwng yn gyflym.

"Dwi ddim yn rhagweld y byddwn ni yn yr un sefyllfa â rhannau dde a dwyrain Lloegr," meddai.

"Ond mae'n tynnu sylw at newid hinsawdd a thwf poblogaeth.

"Mae'r sefyllfa yn Lloegr yn rhybudd.

"Fe allwn ni fyw heb olew, ond ddim heb ddŵr."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol