Darlunydd yn derbyn Tlws Mary Vaughan Jones

  • Cyhoeddwyd
Jac JonesFfynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Jac Jones oedd yn gyfrifol am ddarlunio un o gymeriadau Mary Vaughan Jones, Jac y Jwc

Un o ddarlunwyr llyfrau plant pwysicaf y 50 mlynedd diwethaf sydd wedi derbyn Tlws Mary Vaughan Jones 2012.

Mae Jac Jones o Ynys Môn wedi darlunio dros 250 o lyfrau plant.

Cyngor Llyfrau Cymru sy'n cyflwyno'r wobr er cof am Mary Vaughan Jones, a fu farw ym 1983, bob tair blynedd i berson sydd wedi gwneud cyfraniad arbennig i faes llenyddiaeth plant yng Nghymru.

Mae eisoes wedi ennill gwobr Tir na n-Og dair gwaith am ei waith yn darlunio'r cyfrolau canlynol: Ben y Garddwr a Storïau Eraill ym 1989, Lleuad yn Olau ym 1990, a Stori Branwen ym 1998.

"Mae ennill Tlws Mary Vaughan Jones yn fraint aruthrol," meddai.

"Mae'n brofiad arbennig iawn i mi gan mai fi wnaeth ddarlunio Jac y Jwc, un o gymeriadau hoffus Mary Vaughan Jones - cymeriad sydd wedi tyfu yn un o ffefrynnau mawr cenedlaethau o blant."

Cafodd ei eni yng Ngwalchmai Ddydd Gŵyl Dewi 1943.

Cyfoethogi cyfrolau

Bu'n byw ym Mryste am gyfnod cyn dychwelyd, yn saith oed, i'w sir enedigol.

Yn 17 oed aeth i weithio mewn uned graffeg yn Llangefni cyn mentro ar ei liwt ei hun fel dylunydd graffeg ym 1974.

Er 1976, bu'n cydweithio â llu o awduron, yn darlunio'u gwaith a chyfoethogi eu cyfrolau yn ei arddull unigryw ei hun.

Yn ychwanegol at Jac y Jwc y mae'n gyfrifol am Mabon a Mabli i Fudiad Meithrin a Twmff y Gath yn y cylchgrawn plant WCW a'i Ffrindiau.

Mae hefyd wedi creu graffeg ar gyfer dwsinau o raglenni teledu.

Yn ogystal â darlunio llyfrau gan awduron eraill, mae o hefyd yn awdur llyfrau plant ac wedi cyhoeddi nifer o gyfrolau yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Er bod pob llyfr mae wedi gweithio arno wedi bod yn bwysig iddo, mae cyfrannu at ambell deitl mwy uchelgeisiol wedi bod yn brofiad arbennig iawn.

Ymhlith y teitlau mae Chwedlau Grimm, addasiad Dyddgu Owen, a Drama'r Nadolig gan Gwyn Thomas.

Enillodd darn o'r gwaith celf a greodd ar gyfer Lleuad yn Olau le yn Premi de Catalonia, cyfeirlyfr o waith arlunwyr plant y byd.

'Anodd mesur'

"Mae cyfraniad Jac Jones wedi bod yn allweddol i ddatblygiad llyfrau plant yng Nghymru," meddai Delyth Humphreys, Pennaeth Adran Llyfrau Plant a Hyrwyddo Darllen y Cyngor Llyfrau.

"Anodd mesur maint ei ddylanwad wrth i ddiwyg llyfrau gwreiddiol yn y ddwy iaith wella dros y blynyddoedd.

"Wrth ei longyfarch ar ennill Tlws Mary Vaughan Jones - yr anrhydedd uchaf ym maes llyfrau plant yng Nghymru - carem ddiolch iddo hefyd am ei gyfraniad amhrisiadwy."

Fe fydd yn derbyn y tlws mewn seremoni arbennig a gynhelir yn Oriel Môn, Llangefni, nos Wener, Mehefin 1 2012.

Yr enillwyr blaenorol, ers ei gyflwyno am y tro cyntaf ym 1985, yw Ifor Owen, Emily Huws, T Llew Jones, W J Jones, Roger Boore, J Selwyn Lloyd, Elfyn Pritchard, Mair Wynn Hughes ac Angharad Tomos.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol