Swyddog cymorth cymunedol yr heddlu : 10 mis o garchar

  • Cyhoeddwyd
Lisa StapleyFfynhonnell y llun, Andrew Price
Disgrifiad o’r llun,
Cyfaddefodd Stapley i bedwar cyhuddiad o gamymddwyn mewn swydd gyhoeddus.

Mae swyddog cymorth cymunedol yr heddlu wedi cael ei charcharu am 10 mis wedi iddi roi gwybodaeth gyfrinachol i'w ffrind.

Clywodd Llys y Goron Y Wyddgrug fod Lisa Stapley, 39 oed o Wrecsam, wedi anfon neges destun at ei ffrind yn ei rhybuddio i adael Wrecsam am fod yr heddlu yn chwilio amdani.

Plediodd yn euog i bedwar cyhuddiad o gamymddwyn mewn swydd gyhoeddus.

Dywedodd y Barnwr, Philip Hughes, fod anfon y neges yn "dor-ymddiriedaeth ddifrifol" a bod rhaid iddi gael ei charcharu.

'Diniwed'

Clywodd y llys nad oedd Stapley wedi elwa'n ariannol ac nad oedd wedi amharu ar unrhyw gyrch heddlu na gweithredu'n droseddol ar gyfer unrhyw un arall yn achos tri o'r pedwar cyhuddiad.

Dywedodd y barnwr fod ei hymddygiad yn "ddiniwed ac annoeth"

Ond wrth gyfeirio at y drosedd o ddweud wrth ffrind fod yr heddlu yn chwilio amdani, dywedodd y barnwr: "Fe wnaethoch chi helpu eich ffrind ffoi rhag yr heddlu."

"Hon yw'r agwedd fwyaf difrifol ar eich troseddu."

Dywedodd y barnwr fod tystebau yn dangos bod Stapley yn swyddog gweithgar, yn uchel ei pharch.

Dywedodd ei bargyfreithiwr, Patrick Cassidy, fod ei gleient yn lesbiad gafodd ei recriwtio gan Heddlu Gogledd Cymru fel rhan o'u polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth.

Ymunodd Stapley â Heddlu Gogledd Cymru yn 2008.

Ar ôl gweithio am gyfnod ar Ynys Môn cafodd ei symud i Wrecsam lle oedd wedi gweithio fel gyrrwr tacsi am 10 mlynedd.

Cyswllt answyddogol

Clywodd y llys ei bod wedi dioddef o iselder ysbryd - yn 2009 bu farw ei mam a daeth ei phartneriaeth sifil i ben.

"Gwanhaodd y cymeriad cryf roedd yn disgwyl iddi feddu arno ac fe drosglwyddodd hi ddarnau gwybodaeth," meddai Mr Cassidy.

O ran y cyhuddiad mwyaf difrifol, dywedodd: "Doedd 'na ddim taliad nac unrhyw lygru heblaw am y weithred ei hun."

Clywodd y llys fod menyw wedi derbyn neges oddi wrth Stapley yn dweud: "Gadawa Wrecsam, mae'r heddlu yn chwilio amdanat ti."

Pan gafodd ei holi gan yr heddlu, dywedodd Stapley ei bod yn ystyried ei hun yn gyswllt answyddogol gyda chymuned lesbiaidd Wrecsam.

Derbyniodd yr heddlu ei hymddiswyddiad ym mis Mawrth 2012.

'Safonau'

Wedi'r achos dywedodd y Dirprwy Brif Gwnstabl Ian Shannon: "Mae gan y cyhoedd a'r heddlu'r hawl i ddisgwyl bod pob aelod o Heddlu Gogledd Cymru'n dangos y safonau uchaf o ran ymddygiad proffesiynol a gonestrwydd personol.

"Mae'r achos hwn yn dangos ein hymrwymiad i ymchwilio'n drylwyr i unrhyw achos lle mae gonestrwydd ein staff yn cael ei amau.

"Fe fyddwn yn parhau i weithredu i atal unrhyw gamddefnydd o wybodaeth yr heddlu.

"Fe fyddwn yn sicrhau y bydd unrhyw un sy'n troseddu yn cael ei erlyn fel yn yr achos hwn."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol