'Allforio yw'r allwedd i hybu'r economi'

Cyhoeddwyd
Maes awyr CaerdyddFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Siambr Fasnach De Cymru fod angen mwy o deithiau drwy Faes Awyr Caerdydd i farchnadoedd allweddol

Canolbwyntio ar allforio i'r farchnad ryngwladol yw'r ffordd i hybu twf economaidd yn ôl Siambr Fasnach De Cymru.

Mewn dogfen sy'n cael ei chyhoeddi ddydd Mawrth, dywed y siambr fod angen cefnogi busnesau o Gymru i ehangu i farchnadoedd newydd dramor, ac maen nhw'n nodi sut y maent yn credu y dylid gwneud hynny.

Un o'r prif ddulliau yw creu Canolfan Ragoriaeth Ryngwladol lle byddai Llywodraeth Cymru ac asiantaethau cefnogi busnes presennol yn gweithio gyda'i gilydd i rannu gwybodaeth sydd o fudd i fusnesau sy'n ceisio cymryd eu camau cyntaf i'r marchnadoedd rhyngwladol.

Mae'r Siambr yn galw ar Lywodraeth Cymru i gynorthwyo er mwyn creu llwybrau newydd drwy Faes Awyr Caerdydd i'r marchnadoedd allweddol yng Ngogledd America a'r Dwyrain Canol, ynghyd ag annog mwy o fuddsoddiad i Faes Awyr Caerdydd o safbwynt isadeiledd.

'Pwysau gwleidyddol'

Ymhlith yr argymhellion eraill mae :-

  • Cynyddu'r nifer o deithiau masnach i wledydd pwysig;
  • Galw am gredyd masnach i gwmnïau sy'n allforio er mwyn medru ehangu eu gweithredoedd;
  • Sicrhau bod busnesau bach a chanolig eu maint yn ymwybodol o'r gefnogaeth sydd ar gael iddynt.

Dywedodd rheolwr gyfarwyddwr Siambr Fasnach De Cymru, David Russ:

"Mae taith fasnach ddiweddar Carwyn Jones i India a thaith David Cameron i Dde-ddwyrain Asia yn dangos faint o bwysau gwleidyddol sydd y tu ôl i gryfhau ein cysylltiadau allforio.

"Mae'r farchnad allforio yn bwysig iawn i economi Cymru.

"Bu cynnydd yn yr allforion o Gymru yn y 12 mis hyd at Fehefin 2011 o 31.4% - cynnydd aruthrol i'r gymharu â 6.6% yn Yr Alban, 14.9% yn Lloegr ac 11.4% yng Ngogledd Iwerddon.

"Yn yr hinsawdd economaidd bresennol mae'n rhaid i fusnesau o Gymru dargedu marchnadoedd y tu allan i Gymru er mwyn goroesi, ac rydym yn credu y gallwn gael adfywiad economaidd yng Nghymru drwy gefnogi hyn."

Positif

Mae'r ddogfen hefyd yn galw am fesurau penodol fydd yn cael effaith tymor hir ar dwf economaidd, gan gynnwys:-

  • Datblygu ffyrdd ar yr M4 o gwmpas Casnewydd i ysgafnhau'r pwysau ar y ffordd bresennol;
  • Cefnogi Morglawdd yr Hafren cyn belled bod hynny'n cynnwys cyswllt ffyrdd a rheilffordd;
  • Gwella'r rheilffyrdd yn ne Cymru a chreu cyswllt uniongyrchol rhwng prif lein Great Western a maes awyr Heathrow;
  • Annog Llywodraeth Cymru i anelu am gyswllt band eang o 50 MB/eiliad erbyn 2015 yn hytrach na'r targed presennol o 30 MB/e.

Ychwanegodd Mr Russ mai nod y Siambr Fasnach oedd canolbwyntio ar bethau positif, ond hefyd i gadw'r pwysau ar Lywodraeth Cymru i sicrhau bod anghenion busnesau yng Nghymru ar frig ei restr flaenoriaethau.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol