Her gyhoeddus i deithwyr anabl

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Not Specified
Disgrifiad o’r llun,
Ym mis Mawrth bu'n rhaid i'r Farwnes Tanni Grey-Thompson gropian oddi ar drên yn Llundain gan nad oedd cymorth ar gael

Bydd pedwar person ifanc gydag anableddau yn dechrau her arbennig ddydd Mawrth i nodi pen-blwydd Anabledd Cymru yn 40 oed.

Fe fydd y pedwar, sy'n aelodau o grŵp Lleisiau Ifanc Penfro dros Ddewis (PYVC), yn ceisio teithio o amgylch Cymru gan ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus gyda dau weithiwr cymorth.

Dechrau'r daith fydd gorsaf drenau Hwlffordd fore Mawrth, gan deithio drwy'r Amwythig, Wrecsam, Bangor, Porthmadog, Machynlleth, Aberystwyth a Chaerfyrddin cyn dychwelyd i Hwlffordd brynhawn Gwener.

Cropian

Nod yr her yw dathlu gwaith yr elusen o ymgyrchu dros gael gwared â rhwystrau i bobl anabl mewn cymdeithas.

Ond fe ddaw'r her lai na mis wedi i'r Farwnes Tanni Grey Thompson orfod cropian oddi ar drên yn Llundain.

Bydd yr her, sy'n cael ei noddi gan Arriva Bus, Trenau Arriva Cymru, General Motors a gwesty'r Ramada Plaza yn Wrecsam, yn cynnwys arosiadau dros nos yn Wrecsam, Aberystwyth a Chaerfyrddin, ac fe fydd y pedwar yn cael cwmni Aelodau Seneddol a Chynulliad ar eu taith.

Gall pobl ddilyn taith y pedwar gan y byddant yn cofnodi'r daith ar wefannau Facebook a Twitter, ac fe fydd adroddiad terfynol yn ymddangos ar wefan Anabledd Cymru.

Rhwystrau

Dywedodd Rhian Davies, prif weithredwr Anabledd Cymru: "Mae'r her yma yn gyfle delfrydol i ddathlu ein pen-blwydd yn 40 oed tra'n tynnu sylw pobl at yr hyn y mae pobl anabl yn dweud yw'r rhwystr pennaf i annibyniaeth: diffyg mynediad i drafnidiaeth gyhoeddus.

"Mae'r rhwystrau yn y sustem drafnidiaeth, sy'n cynnwys agweddau staff a chyfathrebu gwael, â goblygiadau pellgyrhaeddol, ac yn atal llawer o bobl anabl rhag manteisio ar gyfleoedd addysgol, gwaith a chymdeithasol.

"Rwyf wrth fy modd bod y bobl ifanc o PYVC a'r noddwyr o fyd trafnidiaeth wedi derbyn yr her, ac rwy'n edrych ymlaen at ymuno gyda nhw ar y daith a chlywed am eu profiadau."

Dyma fanylion y daith :-

  • Ebrill 17 = 0923-1358 Hwlffordd i'r Amwythig (trên), 1422-1500 Amwythig i Wrecsam (trên);
  • Ebrill 18 = 1002-1138 Wrecsam i Fangor (trên), 1221-1340 Bangor i Borthmadog (bws), 1402-1554 Porthmadog i Fachynlleth (trên), 1648-1720 Machynlleth i Aberystwyth (trên);
  • Ebrill 19 = 1156-1354 Aberystwyth i Gaerfyrddin (bws);
  • Ebrill 20 = 1148-1223 Caerfyrddin i Hwlffordd (trên).