Y Frenhines i gyfarfod arwyr Y Gamp Lawn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Y Frenhines a Dug Caeredin yn ymweld â Chymru fel rhan o ddathliadau'r Jiwbilî Diemwnt

Bydd Y Frenhines yn cyfarfod ag aelodau o dîm rygbi Cymru enillodd Y Gamp Lawn yn gynharach eleni pan fydd hi'n ymweld â de Cymru yr wythnos nesaf.

Bydd Y Frenhines a Dug Caeredin yn ymweld â Llandaf, Margam, Merthyr Tudful, Aberfan, Glyn Ebwy a Pharc Glanusk ger Crucywel yn ystod eu taith ddeuddydd.

Mae'r daith yn rhan o ddathliadau Jiwbilî Diemwnt y Frenhines eleni.

Bydd y daith yn cychwyn gyda gwasanaeth yn Eglwys Gadeiriol Llandaf ddydd Iau Ebrill 26.

Bydd y ddau yn cyfarfod aelodau o dîm rygbi Cymru ym Mharc Margam ar ddiwrnod cyntaf y daith.

Grwpiau cymunedol

Yn ystod y dydd fe fyddan nhw hefyd yn gwylio gŵyl gymunedol a chael cinio yn Orendy'r parc cyn ymweld ag Ysgol Uwchradd Cyfarthfa ac Amgueddfa Castell Cyfarthfa ac oriel ym Merthyr Tudful.

Mae'r amgueddfa yn cynnwys y chwiban stêm gyntaf erioed, y blwch pleidleisio cyntaf a gwisgoedd gan Laura Ashley a Julien McDonald.

Fe fyddan nhw hefyd yn gwylio gweithgareddau gan dîm achub mynydd lleol, sgowtiaid Merthyr Tudful a'r Comisiwn Coedwigaeth.

Dydd Gwener fe fyddan nhw'n agor Ysgol Gyfun Ynysowen, Aberfan a Swyddfeydd Cyffredinol ac Archif Y Gweithfeydd yng Nglyn Ebwy yn swyddogol.

Wedi hynny mae disgwyl iddyn nhw fynychu gwasanaeth yn Eglwys Crist, Glyn Ebwy a chyfarfod grwpiau cymunedol mewn derbyniad.

Bydd y daith yn gorffen ag ymweliad â gŵyl "Diemwntau yn y Parc" ym Mharc Glanusk.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol