BBC Cymru Fyw

Y Frenhines i gyfarfod arwyr Y Gamp Lawn

Published
image copyrightGetty Images
image captionBydd Y Frenhines a Dug Caeredin yn ymweld â Chymru fel rhan o ddathliadau'r Jiwbilî Diemwnt
Bydd Y Frenhines yn cyfarfod ag aelodau o dîm rygbi Cymru enillodd Y Gamp Lawn yn gynharach eleni pan fydd hi'n ymweld â de Cymru yr wythnos nesaf.
Bydd Y Frenhines a Dug Caeredin yn ymweld â Llandaf, Margam, Merthyr Tudful, Aberfan, Glyn Ebwy a Pharc Glanusk ger Crucywel yn ystod eu taith ddeuddydd.
Mae'r daith yn rhan o ddathliadau Jiwbilî Diemwnt y Frenhines eleni.
Bydd y daith yn cychwyn gyda gwasanaeth yn Eglwys Gadeiriol Llandaf ddydd Iau Ebrill 26.
Bydd y ddau yn cyfarfod aelodau o dîm rygbi Cymru ym Mharc Margam ar ddiwrnod cyntaf y daith.

Grwpiau cymunedol

Yn ystod y dydd fe fyddan nhw hefyd yn gwylio gŵyl gymunedol a chael cinio yn Orendy'r parc cyn ymweld ag Ysgol Uwchradd Cyfarthfa ac Amgueddfa Castell Cyfarthfa ac oriel ym Merthyr Tudful.
Mae'r amgueddfa yn cynnwys y chwiban stêm gyntaf erioed, y blwch pleidleisio cyntaf a gwisgoedd gan Laura Ashley a Julien McDonald.
Fe fyddan nhw hefyd yn gwylio gweithgareddau gan dîm achub mynydd lleol, sgowtiaid Merthyr Tudful a'r Comisiwn Coedwigaeth.
Dydd Gwener fe fyddan nhw'n agor Ysgol Gyfun Ynysowen, Aberfan a Swyddfeydd Cyffredinol ac Archif Y Gweithfeydd yng Nglyn Ebwy yn swyddogol.
Wedi hynny mae disgwyl iddyn nhw fynychu gwasanaeth yn Eglwys Crist, Glyn Ebwy a chyfarfod grwpiau cymunedol mewn derbyniad.
Bydd y daith yn gorffen ag ymweliad â gŵyl "Diemwntau yn y Parc" ym Mharc Glanusk.

Straeon perthnasol

  • Cynulliad: Agoriad Swyddogol