Beiciwr modur wedi marw yn Ewenni, Bro Morgannwg

Published

Mae beiciwr modur 25 oed wedi marw yn y fan a'r lle mewn damwain fore Llun.

Cafodd y gwasanaethau brys eu galw am 11.43am wedi'r gwrthdrawiad rhwng fan wersylla a'r beic modur y tu allan i Grochendy Ewenni ym Mro Morgannwg.

Roedd y B4265 ynghau am bedair awr a hanner.

Dywedodd yr heddlu fod y beiciwr modur yn teithio o Saint-y-brid i gyfeiriad Pen-y-bont.

Dylai unrhywun â gwybodaeth ffonio 02920 633438 neu Taclo'r Tacle ar 0800 555111.