Cyngor sir o blaid cynllun marina

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Dywed y cwmni sydd y tu ôl i'r cynllun y gallai fod yn werth £100 miliwn i'r ardal

Mae pwyllgor cynllunio wedi cymerdwyo cynllun ar gyfer marina gyda lle i 450 o gychod a 250 o fflatiau.

Mae swyddogion wedi argymell cymeradwyo'r cynllun yn Abergwaun, sydd hefyd yn cynnwys siopau a thai bwyta.

Dywed adroddiad gan Gyngor Sir Benfro fod cyfraniad y cynllun i'r economi leol yn debyg o fod yn "sylweddol".

Cwmni Conygar sydd wedi gwneud y cais cynllunio.

Cafodd cwmni'r Anglesey Boat Company ganiatâd cynllunio ar gyfer marina yn Abergwaun yn 2003 cyn i Conygar brynu'r cwmni yn 2008.

Yn flaenorol dywedodd Conygar y byddai'r caniatâd cynllunio newydd, os fydd yn cael ei gymeradwyo, yn disodli'r caniatâd presennol gan ddarparu datblygiad mwy.

'Rhywbeth gwahanol'

Yn ôl adroddiad gan bwyllgor cynllunio Cyngor Sir Benfro: "Mae'r gwasanaethau manwerthu a phroffesiynnol a'r caffis a thai bwyta sy'n cael eu cynnig yn cael eu hystyried fel cefnogaeth hanfodol i'r marina, ac o ddilyn amodau priodol yn cynnig rhywbeth gwahanol i ganol y dref.

"Yn ogystal byddai'r marina a'r cymysgedd o ddefnydd masnachol sy'n cael ei gynnig yn gatalydd i adfywio'r economi leol gyda'r potensial o fod o fudd i ganol y dref."

Mae'r adroddiad yn ychwanegu ei bod yn anodd dweud ar hyn o bryd faint o swyddi fyddai'n cael eu creu gan y datblygiad, ond dywedodd fod y cyfraniad i'r economi leol yn debyg o fod yn "sylweddol".

Prif rhan y datblygiad arfaethedig yw marina gyda lle i 450 o gychod, 253 o fflatiau gan gynnwys 76 o rai un llofft a 177 o rhai dau lofft, 200 metr sgwâr o siopau, 500 metr sgwâr o wasanaethau ariannol a phroffesiynnol ac 840 metr sgwâr o le i gaffis a thai bwyta.

Mae safleoedd diwydiant ysgafn a storfeydd hefyd yn rhan o'r cynllun ynghyd â iard longau, gweithdy a storfeydd pysgota.

Bydd dau forglawdd i warchod y marina o'r llanw yn cwblhau'r datblygiad.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol