Teyrnged i chwaer Rhys Meirion, Elen, fu farw wedi damwain drasig

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Elen Meirion yn athrawes ymroddgar yn Ysgol Pen Barras, Rhuthun

Mae'r tenor Rhys Meirion a'i deulu wedi rhoi teyrnged i'w chwaer a fu farw ar ôl damwain yn ei chartref dros y penwythnos.

Roedd Elen Meirion, 43 oed, yn athrawes yn Ysgol Pen Barras yn Rhuthun.

Fel arweinyddes côr yr ysgol cafodd lwyddiant ysgubol mewn cystadleuaeth gan y BBC y llynedd.

Enillodd côr yr ysgol gystadleuaeth Côr Ysgol Gynradd Songs of Praise 2011.

Mae'r teulu yn diolch i bawb am eu cefnogaeth.

Bu Ms Meirion ar beiriant cynnal bywyd yn Ysbyty Glan Clwyd ar ôl syrthio i lawr grisiau ei chartref yn oriau mân fore Sul.

Yn ogystal â llwyddiant gyda'r côr ar raglen Songs of Praise, cafodd Ms Meirion lwyddiant gyda'r côr mewn eisteddfodau yn ogystal.

Fe wnaeth y côr berfformio hefyd gyda Rhys Meirion ar sawl achlysur gan gynnwys yng Ngŵyl Gobaith, gŵyl y sefydlodd Rhys Meirion.

'Sioc a thristwch'

Roedd hi'n wreiddiol o Dremadog ond roedd hi wedi ymgartrefu yn ardal Rhuthun.

Mewn datganiad gafodd ei ryddhau ddydd Mawrth dywedodd bod Rhys Meirion a'i deulu cyfan yn dymuno "datgan eu sioc a'u tristwch o golli Elen heddiw wedi damwain drasig yn ei chartref".

"Roedd Elen yn ferch a chwaer gariadus yn ogystal â bod yn fam ymroddgar.

"Fe fydd yn cael ei chofio gan bawb oedd yn ei hadnabod am ei hymroddiad diflino i'w gwaith fel athrawes yn Ysgol Pen Barras ac i'r gymuned leol yr oedd yn ei anwylo.

"Roedd Elen yn cymryd balchder yn ei rôl fel arweinydd côr Ysgol Pen Barras, yn cystadlu yn gyson yn Eisteddfodau'r Urdd a chael llwyddiant dros y blynyddoedd.

"Daeth llwyddiant pellach i ymroddiad Elen y llynedd pan enillodd y côr gystadleuaeth Côr Ysgol Gynradd Songs of Praise y BBC 2011, y côr Cymraeg cyntaf i wneud hynny.

"Mae colli Elen yn gadael gwagle na ellir ei lenwi yn y teulu ac yn y gymuned gyfan."

Aeth y datganiad ymlaen i ddweud y bydd y teulu yn dathlu ei bywyd ond eu bod eisiau cyfle yn nawr i gysuro ei gilydd wedi eu colled.

"Rydym am ddatgan ein gwerthfawrogiad diffuant am y negeseuon niferus i gydymdeimlad a chefnogaeth, sydd wedi bod yn gefn i ni wrth geisio dod i delerau gyda'n colled drasig," ychwanegodd.

Dywedodd Marc Lloyd Jones, Pennaeth Ysgol Pen Barras, bod pawb yn yr ysgol yn gwbl syn.

"Roedd Elen yn berson arbennig iawn, yn athrawes ysbrydoledig a oedd yn cael ei charu gan ei chydweithwyr, rhieni a'r plant.

"Fe wnaeth roi gymaint i'r ysgol ac fe fydd ei cholli yn gadael gwagle anferthol na all ei lenwi."

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC