Cyngor sir o blaid cynllun marina

Argraff arlunydd Image copyright Other
Image caption Argraff arlunydd o'r datblygiad fydd yn cyfrannu at yr economi leol 'yn sylweddol'

Mae pwyllgor cynllunio wedi cymeradwyo marina lle bydd 450 o gychod a 250 o fflatiau.

Roedd swyddogion wedi argymell cymeradwyo'r cynllun yn Abergwaun lle bydd siopau a thai bwyta.

Dywedodd adroddiad Cyngor Sir Benfro fod cyfraniad y cynllun at yr economi leol yn debyg o fod yn "sylweddol".

Cwmni Conygar sydd wedi gwneud y cais cynllunio.

Cafodd cwmni'r Anglesey Boat Company ganiatâd cynllunio ar gyfer marina yn Abergwaun yn 2003 cyn i Conygar brynu'r cwmni yn 2008.

O'r blaen dywedodd Conygar y byddai'r caniatâd cynllunio newydd yn disodli'r caniatâd presennol ac yn arwain at ddatblygiad mwy.

Mewn datganiad dywedodd Robert Ware, y prif weithredwr, eu bod yn falch bod y cyngor sir wedi caniatáu'r cynlluniau.

"Mae'n rhoi hyder i ni fwrw ymlaen gyda'n cynlluniau ac fe fyddwn ni'n ceisio barn y cyrff perthnasol am y materion sy'n dal i fod yn destun pryder."

'Gwir angen'

Mae'r Aelod Seneddol Ceidwadol, Stephen Crabb, wedi dweud bod y cyhoeddiad yn "newyddion cadarnhaol".

"Yn sicr, mae'n dod pan mae gwir angen adfywio a buddsoddi yn Abergwaun," meddai.

"Fe fydd yn rhoi chwistrelliad o hyder sydd wir ei angen ar gyfer buddsoddiad pellach ... a chreu swyddi o bosib."

Yn ôl adroddiad pwyllgor cynllunio Cyngor Sir Benfro: "Mae'r gwasanaethau manwerthu a phroffesiynol a'r caffis a thai bwyta sy'n cael eu cynnig yn cael eu hystyried yn gefnogaeth hanfodol i'r marina ac, o ddilyn amodau priodol, yn cynnig rhywbeth gwahanol i ganol y dref.

"Yn ogystal byddai'r marina a'r cymysgedd o ddefnydd masnachol sy'n cael ei gynnig yn gatalydd i adfywio'r economi leol gyda'r potensial o fod o fudd i ganol y dref."

'Sylweddol'

Mae'r adroddiad wedi dweud ei bod yn anodd dweud faint o swyddi fyddai'n cael eu creu ond bod y cyfraniad i'r economi leol yn debyg o fod yn "sylweddol".

Bydd y cynllun yn cynnwys 253 o fflatiau, hynny yw 76 o rai un llofft a 177 o rhai dwy lofft, 200 metr sgwâr o siopau, 500 metr sgwâr o wasanaethau ariannol a phroffesiynol ac 840 metr sgwâr o le i gaffis a thai bwyta.

Mae safleoedd diwydiant ysgafn a storfeydd yn rhan o'r cynllun ynghyd ag iard longau, gweithdy a storfeydd pysgota.

Bydd dau forglawdd yn cael eu codi.

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.