Llys: 'Dynes am gael rhyw'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Ched Evans (chwith) a Clayton McDonald tu allan i Lys y Goron, Caernarfon

Mae achos treisio yn Llys y Goron Caernarfon wedi clywed bod dynes 19 oed wedi annog dau bêl-droediwr proffesiynol i gael rhyw gyda hi.

Mae chwaraewr Cymru Ched Evans, 23 oed, a Clayton McDonald, 23 oed sy'n chwarae i Port Vale, wedi gwadu cyhuddiad o dreisio.

Dywedodd Mr Evans, sy'n chwarae i Sheffield United: "Roeddwn i yno ac yn mwynhau'r weithred."

Clywodd y llys fod y ddau wedi cael rhyw gyda'r ddynes mewn gwesty yn Rhuddlan ar ôl bod mewn clwb nos.

Eisoes mae'r erlyniad wedi honni nad oedd hi mewn unrhyw gyflwr i gydsynio.

'Rhannu'

Dywedodd Mr Evans: "Doedd hi ddim yn ymddwyn fel petai hi wedi meddwi.

"Doedd hi ddim yn siarad yn aneglur.

"Rwy wedi rhannu dynes gyda Clayton o'r blaen pan oedd y ddau ohonon ni'n byw yn yr un tŷ."

Clywodd y rheithgor fod Mr Evans wedi dweud wrth yr heddlu: "Fe allwn ni fod wedi cael unrhyw ddynes yr oeddwn ni eisiau yn y clwb nos.

"Roedden ni'n yfed, yn cael hwyl yno. Dyw e ddim yn anghyffredin bachu merched.

"Dyn golygus yw Clayton. Rydyn ni'n bêl-droedwyr a fel 'na mae.

"Mae chwaraewyr pêl-droed yn gyfoethog, gyda digon o arian a dyna beth mae merched yn ei hoffi.

"Ac mae pobl yn Rhyl dal i feddwl fod Clayton yn chwarae i Manchester City. Maen nhw hefyd yn ei gamgymryd am Micah Richards."

'Fraich ym mraich'

Dywedodd Mr McDonald wrth ei gyfreithiwr, Lloyd Morgan, fod y ddau bêl-droediwr wedi cerdded i mewn i'r gwesty fraich ym mraich.

Yna fe aeth e a hi i'w ystafell.

Pan ofynnodd Mr Morgan a oedd wedi ei gorfodi i wneud unrhywbeth, ei ateb oedd: "Naddo."

Dywedodd Mr McDonald ei fod e a'r ddynes wedi dechrau cael rhyw a'i bod hi'n ymddwyn fel petai'n "mwynhau ei hun".

Ar ôl 10 munud, meddai, sylwodd fod rhywun y tu allan i'r ffenest.

Ynghynt clywodd y rheithgor fod Jack Higgins, yr oedd y ddau bêl-droediwr yn ei adnabod, a Ryan Roberts, brawd Mr Evans, wedi bod yn eu gwylio.

Roedd fideo ar ffôn Mr Higgins wedi dangos ei fod wedi ffilmio neu geisio ffilmio'r hyn oedd yn digwydd yn y stafell gwely.

'Ymuno'

Dywedodd Mr McDonald: "Caeais i'r llenni a sylwi bod Ched wedi dod i mewn i'r stafell.

"Gofynnais iddi hi: 'All e ymuno â ni?' a'i hateb hi oedd 'Iawn'," meddai.

Dywedodd ei fod wedi eu gwylio "am ychydig" a'i bod hi "yn mwynhau ei hun".

Wedyn aeth i'r ystafell ymolchi cyn gadael.

Dywedodd ei fod wedi gofyn i'r dderbynfa drefnu bod y ddynes yn cyrraedd adre.

"Doedd ganddi dim bag llaw na ffôn a doedd dim modd iddi ffonio unrhywun."

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol