Cleifion: Llai yn diodde' o drais

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Not Specified
Disgrifiad o’r llun,
Mae teirgwaith cymaint o ddynion yn diodde' trais na merched yn ôl yr adroddiad

Mae gostyngiad sylweddol wedi bod yn nifer y bobl sy'n mynd i'r ysbyty o ganlyniad i achosion o drais dros y 15 mlynedd diwethaf.

Mae adroddiad gan Brifysgol Caerdydd wedi canfod bod graddfeydd trais difrifol wedi gostwng o 10.1 anaf am bob 1,000 o bobl yn 1997 i 5.7 yn 2008 yng Nghymru.

Mae eu hastudiaeth blynyddol am 2011 yn dangos bod hynny i lawr i 4% yng Nghymru a Lloegr.

Daeth croeso i'r newyddion bod Cymru wedi gweld gostyngiad mawr.

Cau'r bwlch

Dywedodd yr Athro Jonathan Shepherd, un o awduron yr adroddiad: "Rydym yn falch o weld gostyngiad sylweddol mewn trais yng Nghymru dros y 15 mlynedd diwethaf, gan gau'r bwlch traddodiadol gyda Lloegr."

Er nad oedd ffigyrau am yr ysbytai unigol ar gael, roedd pump o ysbytai Cymru yn rhan o'r astudiaeth sef:-

  • Ysbyty Gwynedd, Bangor;
  • Ysbyty Glan Clwyd, Bodelwyddan;
  • Ysbyty Maelor Wrecsam;
  • Ysbyty Treforys, Abertawe;
  • Ysbyty'r Brifysgol, Caerdydd.

Roedd y ffigyrau'n dangos bod graddfeydd trais yn Lloegr yn is na Chymru rhwng 1995 a 2009 gyda 12.6 anaf am bob 1,000 o ddynion yng Nghymru a 7.6 am ddynion yn Lloegr.

Ond nid yw'r raddfa wedi newid llawer yn Lloegr tra bod y niferoedd yng Nghymru wedi gostwng gan gau'r bwlch o 5.7 yn 1997 i 0.4 yn 2008.

Aneglur

Ychwanegodd yr Athro Shepherd: "Nid yw'r rhesymau am y gwahaniaeth rhwng y ddwy wlad yn eglur, ond mae'n debygol bod cysylltiad gyda'r bwlch mewn llewyrch a iechyd ynghyd â dylanwadau addysg, amgylchedd a ffordd o fyw.

"Nid ydym yn sicr chwaith pam bod Cymru wedi gweld cwymp mwy sylweddol, ond mae'n bosib bod ymdrechion i atal troseddu ar lefel cymunedol wedi bod yn fwy effeithiol dros gyfnod hirach nag yn Lloegr.

"Ond mae'r raddfa o anafiadau o ganlyniad i drais yng Nghymru a Lloegr yn dal yn rhy uchel ar 5.59 am bob 1,000 o bobl, ac rydym am weld hyn yn gostwng ymhellach."

Mae'r ffigyrau yn dangos gostyngiad blynyddol yn nifer yr anafiadau sy'n arwain at fynd i adrannau damweiniau ysbytai rhwng 2001 a 2011, heblaw am 2008 pan fu cynnydd o 7%.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol