Gemau Olympaidd: Hwb o £9m i chwaraeon yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Not Specified
Disgrifiad o’r llun,
Roedd y Gwarchodlu Cymreig yn rhan o'r dathliadau i nodi 100 diwrnod cyn seremoni agoriadol Gemau Olympaidd Llundain 2012

100 diwrnod cyn seremoni agoriadol y Gemau Olympaidd, daeth cyhoeddiad y bydd chwaraeon cymunedol yng Nghymru yn derbyn £9m o bunnoedd.

Mae'r arian yn rhan o strategaeth dair blynedd sydd wedi ei ddatgelu gan Llywodraeth Cymru a Chwaraeon Cymru, gyda'r arian yn dod o gronfa'r loteri.

Dywedodd Chwaraeon Cymru mai pobl ifanc a chlybiau chwaraeon fyddai'n elwa o'r arian.

Ond fe ddaw'r cyhoeddiad wrth i arolwg barn gan y BBC awgrymu bod 64% o boblogaeth y DU yn credu bod y Gemau Olympaidd yn costio gormod i'r trethdalwr.

'Blaenoriaethau'

Wrth gyhoeddi'r strategaeth gymunedol, dywedodd cadeirydd Chwaraeon Cymru, yr Athro Laura McAllister: "Mae'r Strategaeth Chwaraeon Cymunedol yn datgan blaenoriaethau clir i alluogi newid mawr yn ystod a nifer y bobl sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon lleol.

"Mater yw hwn o ddatblygu cyfleoedd ehangach, yn ffurfiol a hamdden, sy'n gallu apelio at amrywiaeth mwy o blant, pobl ifanc ac oedolion ifanc."

Mae Chwaraeon Cymru, corff sy'n cynghori Llywodraeth Cymru ac sy'n gyfrifol am ddosbarthu arian loteri i chwaraeon yng Nghymru, wedi dweud eu bod hefyd am ail ystyried lle y byddan nhw'n targedu'r arian newydd.

Dywedodd y byddai'n chwilio am bartneriaid sydd â'r "uchelgais i gynnig mwy o gyfleoedd i blant a phobl ifanc".

Nod arall gan y corff yw gweld nifer yr hyfforddwyr a gwirfoddolwyr yng Nghymru yn dyblu i tua 250,000 erbyn 2016.

'Rôl bositif'

Dywedodd Gweinidog Chwaraeon Cymru, Huw Lewis: "Dylai pob person ifanc gael y cyfle i serennu, a chyfle i gyfrannu'n bositif i'w cymunedau waeth beth fo'u hamgylchiadau.

"Gall chwaraeon gael rôl bositif wrth gynorthwyo pobl ifanc a'u teuluoedd i ddelio gyda, a goroesi, sefyllfaoedd anodd ac i weithio tuag at ddyfodol gwell."

Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddaeth plant at ei gilydd yn Abertawe hefyd i greu'r rhif 100

Daw'r cyhoeddiad wrth i'r DU nodi 100 diwrnod tan seremoni agoriadol Gemau Olympaidd Llundain 2012.

Bydd hynny ar Orffennaf 27, ond bydd y gystadleuaeth gyntaf yn digwydd deuddydd cyn hynny yng Nghaerdydd wrth i gemau pêl-droed merched ddechrau yn Stadiwm y Mileniwm yng Nghaerdydd.

Mae timau o 19 o wledydd o leiaf yn defnyddio Cymru ar gyfer gwersylloedd ymarfer cyn i'r gemau ddechrau yn Llundain.

Ond mae arolwg barn a gomisiynwyd i orsaf radio BBC 5 Live yn awgrymu bod mwyafrif trigolion y DU yn teimlo bod cost y gemau yn gosod baich rhy drwm ar y trethdalwr.

O'r 2007 o bobl gafodd eu holi, roedd 77% o bobl yng Nghymru a De-orllewin Lloegr yn teimlo na fydd y gemau o fudd i'w hardaloedd nhw.

Er hynny, roedd 55% o'r rhai a holwyd yn credu y bydd y gemau yn llesol i'r DU beth bynnag yw'r gost.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol