Ffliw: Dau wedi marw mewn cartref gofal yn Abertawe

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, SPL
Disgrifiad o’r llun,
Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ymchwilio i'r achosion

Mae dau wedi marw wedi achosion o'r ffliw mewn cartref gofal yn Abertawe.

Mae wyth yn y cartref wedi profi'n bositif ar gyfer Math A ac o'r rhain mae dau wedi marw a phump wedi eu cludo i'r ysbyty.

Mae 30 allan o'r 38 o bobl yn y cartref wedi cael cynnig y gwrthfiotigau Tamiflu - 10 oherwydd eu bod eisoes yn sâl ac 20 i'w hatal rhag bod yn sâl.

Mewn cartref gofal arall mae 12 allan o 46 wedi bod yn sâl gyda symptomau'r ffliw ac mae naw wedi profi'n bositif ar gyfer Math A.

Cafodd un ei gludo i'r ysbyty.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn ymchwilio i'r achosion.

Brechlyn

Yn ôl llefarydd: "Bydd y rhan fwyaf o bobl yn gwella o achos o'r ffliw yn ddidrafferth ond gall cymhlethdodau ddigwydd, yn enwedig ymysg pobl oedrannus neu ymysg pobl â chyflyrau meddygol penodol.

"Gall salwch difrifol ddeillio o'r rhain a gallant beryglu bywyd.

"Yng Nghymru ac yn y DU, mae brechlyn ('pigiad y ffliw') yn cael ei gynnig fel mater o arfer i bobl yr ystyrir bod mwy o risg iddynt ddatblygu cymhlethdodau yn sgil dal y ffliw."

Mae symptomau yn cynnwys twymyn, peswch, dolur gwddf, cur pen, poenau yn y cyhyrau, blinder a chwydu.

Mae ICC yn cynghori pobl i ofalu am hylendid ac i ddefnyddio hancesi papur wrth beswch neu disian er mwyn rhwystro'r ffliw rhag lledu.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol