BBC Cymru Fyw

Mwy yn ddi-waith yng Nghymru

Published
image copyrightGetty Images
image captionTrwy'r DU mae nifer y di-waith yn 2.65 miliwn
Roedd cynnydd yn nifer y di-waith yng Nghymru rhwng mis Rhagfyr a Chwefror, gyda mil yn rhagor o bobol heb waith.
Roedd 'na 131,000 o bobl allan o waith yng Nghymru yn y tri mis hyd at fis Chwefror, yn ôl ystadegau a gyhoeddwyd fore Mercher.
Mae'n golygu bod y raddfa ddiweithdra yng Nghymru'n 8.9% ar hyn o bryd.
Mae nifer y bobol sy'n ddi-waith ym Mhrydain wedi gostwng, a hynny am y tro cyntaf ers bron i flwyddyn.

'Arwyddion positif'

Yn ôl y Swyddfa Ystadegau, roedd 35,000 yn llai o bobl yn ddi-waith rhwng mis Rhagfyr a Chwefror yn y DU.
Trwy'r DU mae nifer y di-waith yn 2.65 miliwn.
Dywedodd y Gweinidog Busnes a Menter, Edwina Hart: "Mae'r farchnad lafur yn parhau i fod yn wan ar draws y DU, ond mae 'na arwyddion positif yng Nghymru.
"Tra bod cyflogaeth yng Nghymru i fyny 9,000 o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol, a 15,000 i fyny ar y chwarter blaenorol, rydym yn benderfynol o greu'r amgylchiadau angenrheidiol i greu mwy o swyddi, rhoi hwb i dyfiant economaidd a chynyddu hyder yn economi Cymru."

Straeon perthnasol

  • Effaith diweithdra ar dref y llechi