BBC Cymru Fyw

'Cloddfa aur gwerth £125m' yn Nolgellau, Gwynedd

Published
image copyrightGetty Images
image captionCafodd Duges Caergrawnt fodrwy briodas o Aur Cymru
Gallai gwerth £125m o aur fod yn gorwedd o dan y ddaear yn Nolgellau, Gwynedd, yn ôl adroddiad newydd.
Gwnaed yr ymchwil gan yr ymgynghorwyr mwyngloddio Snowden ar ran cwmni Gold Mines of Wales.
Ond ychwanegodd yr adroddiad bod y ffigurau yn "ddamcaniaethol".
Dywedodd rheolwr gyfarwyddwr GMW, Ed McDermott, y gallai 500,000 ownsys fod yn werth hyd at $200m (£125m).
"Mae hwn yn ddatganiad annibynnol gan gwmni sy'n cael ei ymddiried gan y Gyfnewidfa Stoc i roi cyfrif gwir a theg".
Dywedodd Dr Simon Dominy ar ran cwmni Snowden, bod angen mwy o astudiaethau i gasglu rhagor o wybodaeth.
Mae Aur Cymreig yn cael ei ddefnyddio mewn gemwaith ar draws y byd ers canrifoedd.

1923

Ers pan briododd y Fam Frenhines yn 1923 mae 'na aur o Gymru wedi ei ddefnyddio mewn modrwyau i'r priodferched brenhinol.
O'r un darn o aur y cafodd modrwyau Y Frenhines, Y Dywysoges Margaret, Y Dywysoges Frenhinol a'r Dywysoges Diana eu gwneud.
Daeth yr aur o gloddfa Clogau, Bontddu ger Dolgellau.
Prin iawn yw'r hyn sydd ar ôl o'r darn gwreiddiol ond fe dderbyniodd y Frenhines fwy o aur yn rhodd gan y Lleng Brydeinig Frenhinol yn 1981.
O'r aur hwnnw y cafodd modrwy Sarah Duges Efrog ei gwneud yn 1986 a modrwy Duges Cernyw.
Aur Cymreig hefyd a ddefnyddiwyd adeg priodas y Tywysog William a Catherine Middleton y llynedd.
Fe gaeodd cloddfa Clogau ger Dolgellau yn 1998 a chloddfa Gwynfynydd yn 1999.
Mae gwerth aur wedi codi'n fawr ers hynny, o $300 yr owns (£187), i ryw $1,600 (£1,001).

Straeon perthnasol

  • Diwedd ar aur Cymru