Morglawdd: Adfer cynllun £14 biliwn?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC News online
Disgrifiad o’r llun,
Byddai'r cynllun £14 biliwn yn creu morlyn llanw 145,000 hectar ym Môr Hafren

Mae dyn busnes o Gymru wedi ail afael yn y syniad o greu 12 ynys artiffisial er mwyn creu morglawdd ar draws aber afon Hafren.

Mae Gareth Woodham am ffrwyno pŵer y llanw er mwyn creu trydan drwy ddefnyddio 198 o dyrbinau rhwng De Cymru a Weston-super-Mare yng Ngwlad yr Haf.

Yn 2010 gwrthododd Llywodraeth y Deyrnas Unedig gynlluniau i adeiladu morglawdd fyddai wedi ei gyllido gan arian cyhoeddus.

Ar y pryd dywedodd llefarydd y byddai'n bosib i gynllun o'r fath gael ei ariannu gan arian preifat.

Dywedodd Mr Woodham y gallai ei gynllun Llyn Hafren "gyflenwi hyd at 15% o ynni'r Deyrnas Unedig".

Dwylo preifat

Y bwriad yw adeiladu sarn goncrit 7.7 milltir (12.5km) o hyd gan gynnwys 198 tyrbin hydro-drydanol rhwng Pwynt Brean ger Weston-super-Mare a Thrwyn Larnog yn Ne Cymru.

Byddai'r cynllun £14 biliwn yn creu lagŵn 145,000 hectar ym Môr Hafren.

Mae'r cynllun yn son am adeiladu pedwar marina, gorsaf bad achub a 12 ynys artiffisial.

"Bydd pob ynys bron i ddwy erw o ran maint," meddai Mr Woodham.

"Fe fydd rhai ohonynt yn mynd i ddwylo preifat a bydd rhai ohonynt yn cael eu defnyddio ar gyfer y diwydiant hamdden.

"Er enghraifft bydd un o'r ynysoedd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer pysgota a deifio gan gynnwys harbwr bach a llety pren."

Cynllun preifat

Cyflwynodd Mr Woodham, sy'n hanu o Gastell-nedd, gais newid defnydd ar gyfer yr aber i Gyngor Sedgemore yn 2006 ond cafodd y cais ei gyfeirio at y llywodraeth.

Yn 2010 penderfynodd Llywodraeth y DU roi'r gorau i'r cynllun morglawdd yn dilyn pryderon ynglŷn â'r gost.

Ond dywedodd astudiaeth dichonoldeb ei fod yn bosib i gwmni preifat ariannu cynllun tebyg.

"Bydd y broses i gael caniatâd i adeiladu'r sarn yn cymryd rhwng blwyddyn a tair blynedd," meddai Mr Woodham.

"Ond ein nod yw cyflawni'r cynllun erbyn 2020."

Dywedodd llefarydd ar ran Cyngor Sedgemore fod cais wedi ei wneud i drafod y cynllun ond fod hi'n ddyddiau cynnar yn nhermau cyflwyno cais ffurfiol.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol