Cyngor Y Fflint o blaid parc menter

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r safle 247 erw yn rhan o Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy

Mae cynlluniau allai greu miloedd o swyddi a mwy na 700 o gartrefi ar safle hen ganolfan yr Awyrlu yn Sir y Fflint wedi cael eu cymeradwyo gan gynghorwyr.

Bydd y datblygiad, sy'n cynnwys parc menter, yn ystod y 10-15 mlynedd nesaf.

Mae'r safle 247 erw yn rhan o Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy sy'n cael ei chefnogi gan Llywodraeth Cymru.

Roedd swyddogion Cyngor Sir y Fflint yn argymell y dylid cymeradwyo'r cynlluniau amlinellol.

Ysgol hedfan

Yn ôl adroddiad, cafodd yr ardal fenter ei dynodi ym mis Medi "er mwyn denu buddsoddiad a swyddi newydd, yn enwedig yn y sector cynhyrchu".

Mae'r adroddiad wedi dweud: "Mae gan y safle'r potensial i chwarae rhan sylweddol o ran cyflawni dyhead yr ardal i fod yn ganolbwynt buddsoddiad busnes a chreu swyddi yn y dyfodol a bod yn ganolfan ragoriaeth mewn gweithgynhyrchu uwch, ymchwil a datblygu sgiliau.

"Mae gan y safle'r potensial i gyrraedd targed swyddi Ardal Fenter Glannau Dyfrdwy, sef rhwng 5,000 a 7,000 swydd."

Dywedodd Ymddiriedolaeth Archeolegol Clwyd-Powys fod y safle'n bwysig oherwydd roedd ysgol hedfan yno yn 1916 cyn iddi newid ei henw i Ganolfan Awyrlu Sealand yn 1924.

Mae'r ymddiriedolaeth yn gobeithio y gall yr ardal gael ei chloddio.