BBC Cymru Fyw

Gohirio achos car Yr Wyddfa

Published
image copyrightBBC news grab
image captionMae wedi ei gyhuddo o yrru'r Vauxhall Frontera i gopa'r Wyddfa ddwywaith
Mae achos dyn ar gyhuddiad o yrru'n beryglus ar fynydd uchaf Cymru wedi cael ei ohirio tan fis Awst.
Honnir i Craig Williams, 39 oed, yrru i fyny'r Wyddfa ddwywaith ac roedd yr achos i fod i ddechrau yng Nghaernarfon ddydd Mercher.
Cafodd yr achos ei ohirio oherwydd diffyg amser.
Dywedodd y Barnwr Niclas Parry, yn eistedd yn Llys y Goron Yr Wyddgrug, y byddai'n gohirio'r achos tan Awst 15.
Mae'r diffynnydd, sy'n byw yn Cheltenham, wedi ei gyhuddo o yrru cerbyd gyriant pedair olwyn i fyny'r Wyddfa ddwywaith ym mis Medi'r llynedd.
Eisoes mae wedi gwadu'r ddau gyhuddiad.
Dywedodd ei fargyfreithiwr Brian Treadwell nad oedd ei gleient yn bresennol yn y llys.
Nid oedd ganddo ddigon o arian i deithio i'r llys, meddai, ac roedd wedi poeni y byddai'r achos yn cael ei ohirio ac nad oedd yn medru teithio i'r Wyddgrug.
Cafodd ei esgusodi rhag bod yn bresennol gan weinyddwyr y llys.

Straeon perthnasol

  • Wyddfa: Gwarant i arestio gyrrwr