BBC Cymru Fyw

'Dynes yn rhy feddw i gydsynio'

Published
image copyrightPA
image captionMae Ched Evans (yn y llun) a Clayton McDonald, yn gwadu cyhuddiad o dresio.
Mae'r erlyniad wedi gorffen crynhoi eu hachos yn erbyn dau bêl-droediwr sydd wedi eu cyhuddo o dresio dynes oedd yn 19 oed mewn gwesty yn y gogledd.
Yn ôl yr erlynydd John Philpotts roedd y ferch yn rhy feddw i fod wedi cydsynio i gael rhyw gyda Ched Evans a Clayton McDonald mewn gwesty yn Rhuddlan.
Mae Mr Evans, 23 oed, sy'n chwarae i Sheffield United ac wedi cynrychioli Cymru, a Mr McDonald, 23 oed, sy'n chwarae i Port Vale, yn gwadu'r cyhuddiad.
Fe fydd yr amddiffyniad yn crynhoi eu hachos nhw ddydd Iau.
Yn Llys y Goron Caernarfon dywedodd Mr Philpotts fod y ferch wedi yfed dau wydred mawr o win mewn ychydig dros awr, pedwar fodca dwbl a Sambucca.
Ffenest
"Fe aeth yn feddw yn gyflym iawn," meddai.
Dywed yr erlyniad fod Mr McDonald wedi bod ar "orchwyl" ar ôl iddo weld y ferch ar stryd yn Y Rhyl.
"O gwrdd â'r ferch ar gornel stryd hyd at gael rhyw yn ystafell 14 yn y Premier Inn, ddigwyddodd hyn oll mewn llai na hanner awr."
Clywodd y llys fod y ddau bêl-droediwr wedi cael rhyw gyda'r ddynes.
"Ai'r gwirionedd yw bod y ddynes prin a bod yn ymwybodol drwy gydol yr amser?
"Ai dyna sy'n egluro pan na wnaeth hi ymateb i'r amgylchiadau hynod anarferol, bod dyn (Mr Evans) yn cerdded i mewn, a bod dau ddyn wrth y ffenestr?
"Yn tydi hynny yn hynod berthnasol i'w chyflwr ac felly'r cwestiwn o gydsynio?"
'Simsan'
Dywedodd fod Mr McDonald wedi dweud wrth y dderbynfa i gadw golwg ar y ddynes yn ystafell 14 wrth iddo adael.
"Roedd o'n gwybod pa mor beryglus o feddw oedd y ddynes ifanc yma," ychwanegodd Mr Philpotts.
Yn gynharach yn y dydd, roedd arbenigwr ar ran yr amddiffyniad, Dr David Eccles, meddyg fforensig, wedi rhoi tystiolaeth.
Dywedodd o ystyried yr hyn yr honnir i'r ddynes yfed, byddai dros ddwywaith a hanner y lefel cyfreithiol o ran gallu gyrru.
"Byddwn yn disgwyl iddi fod yn simsan ar ei thraed a bod yna ddylanwad ar ei lleferydd - ond ni fyddai wedi yfed digon i fod yn anymwybodol neu i beidio â chofio unrhyw beth," meddai.
Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol

  • Pêl-droediwr yn gwrthod honiadau