Siacedi achub newydd i wirfoddolwyr badau achub Cymru

Aelodau o'r RNLI gyda'u siacedi achub newydd Image copyright Other
Image caption Mae gan yr RNLI siacedi achub newydd

Mae siaced achub newydd yn cael eu dosbarthu i wirfoddolwyr badau achub ledled Cymru.

Dywed yr RNLI fod apêl arbennig wedi llwyddo i godi £185,000 i dalu am y siacedi ar gyfer criwiau 31 o orsafoedd achub yng Nghymru.

Mae yna ddau fath o siaced achub newydd a gafodd eu cynllunio yn dilyn treialon gyda chriwiau Caergybi a Chricieth y llynedd.

Cafodd y siacedi cyntaf eu dosbarthu i wirfoddolwyr yn Noc Y Barri.

Eisoes mae criwiau yn y Mwmblws, Tyddewi, Abermaw, Porthdinllaen, Moelfre, Cei Newydd a'r Rhyl wedi derbyn y wisg newydd.

Bydd gorsafoedd Dinbych y Pysgod ac Abergwaun yn derbyn eu siacedi yr wythnos hon, a gweddill y gorsafoedd erbyn diwedd y mis.

Moderneiddio

Cafodd y siacedi cyntaf eu cyflwyno yn 1854 ar ôl i arolygwr gyda'r RNLI, Capten Ward, ddyfeisio siaced wedi ei gwneud o gorc.

Dywedodd llefarydd ar ran yr elusen eu bod yn ceisio moderneiddio a gwella'r siaced achub yn gyson.

Yn ôl y llefarydd mae'r siaced ddiweddara yn ei gwneud yn haws i aelodau'r criw symud, ac mae pocedi arbennig yn caniatáu iddynt gario nwyddau meddygol.

Dywedodd Peter Davies o fad achub Abermaw fod y siacedi newydd yn fwy cyfforddus ac yn haws i'w gwisgo.

"Bydd y siacedi hyn yn gwneud gwaith ein gwirfoddolwyr yn haws," meddai.

"Rydym yn ffodus fod yr RNLI yn rhoi gymaint o sylw i ddiogelwch y gwirfoddolwyr a'u bod yn rhoi gymaint o bwyslais ar wella offer achub."

Straeon perthnasol

Cysylltiadau Rhyngrwyd

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am safleoedd rhyngrwyd allanol.