Carcharu dau am ymosodiad hiliol

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug bod cymhelliad hiliol i'r ymosodiad

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug mae dau ddyn ymosododd ar fyfyriwr ym Mangor am ei fod yn Sais wedi cael eu carcharu am ddwy flynedd.

Roedd Nathan Druce, 20 oed, a Liam Evans, 18 oed, wedi pledio'n euog i gyhuddiad o ymosod â chymhelliad hiliol.

Roedd y myfyriwr, Thomas Weetman o Reading, ar ei ffordd adre ar ôl gwylio gêm bêl-droed mewn tafarn yn y ddinas.

Clywodd y llys fod yr ymosodiad yn "gyson a milain" a bod Mr Weetman wedi cael ei ddyrnu a'i ben yn cael ei gicio "fel pêl-droed" pan oedd yn gorwedd ar lawr.

Dywedodd y Barnwr Philip Hughes bod y ddau wedi ymosod ar berson diniwed oedd heb wneud unrhyw beth i gythruddo'r ddau.

"Fe wnaethoch chi ymddwyn fel tîm - fe aethoch chi allan i chwilio am drwbl a gwrthdaro."

'Dim gwahaniaeth'

Doedd gan Druce, o Drearddur ar Ynys Môn, nac Evans, oedd yn byw mewn hostel ym Mangor wedi iddo gael ei ryddhau o garchar yn flaenorol, unrhyw eglurhad am yr ymosodiad ar Dachwedd 22 y llynedd.

Roedd Mr Weetman yn un o chwech o bobl oedd yn cerdded adre ar ôl gwylio gêm yn nhafarn Yates' ym Mangor pan aeth y ddau atyn nhw gan ofyn o ble yr oeddent yn hanu.

Pan atebodd Mr Weetman "Reading" fe'i galwyd yn enw hiliol ac enllibus cyn i'r ymosodiad ddechrau.

Wrth ddedfrydu'r ddau i ddwy flynedd o garchar, dywedodd y barnwr nad oedd ots pa un o'r ddau wnaeth ddyrnu a chicio Mr Weetman.

Doedd dim modd gwahaniaethu rhwng y ddau wrth ddedfrydu, ac roedd y troseddau'n waeth oherwydd euogfarnau blaenorol yn erbyn y ddau am drais.

Er bod cymhelliad hiliol i'r ymosodiad, pwysleisiodd y gallai unrhyw un nad oedd yn lleol fod wedi diodde'r noson honno.