'Ergyd fawr' i Hennessey

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Not Specified

Mae Clwb Pêl-droed Wolves wedi cadarnhau y bydd eu golwr - a golwr Cymru - Wayne Hennessey allan am chwe mis gydag anaf i'w ben-glin.

Anafodd dennyn yn ei ben-glin yn ystod y gêm yn erbyn Sunderland dros y penwythnos ond ni sylweddolodd ba mor ddifrifol oedd yr anaf ac fe gwblhaodd y gêm.

Bydd yn cael llawdriniaeth ddydd Mercher ac nid oes disgwyl iddo chwarae eto tan fis Hydref.

Dywedodd Pennaeth Gwasanaethau Meddygol Wolves, Steve Kemp: "Mae ein pryderon gwaethaf wedi cael eu gwireddu."

Mae'r clwb yn brwydro i aros yn yr Uwchgynghrair - gan fod pedair gêm yn weddill rhaid iddyn nhw ennill pob un os am unrhyw obaith o aros yn y brif adran.

Denu sylw

Er bod Wolves ar waelod y tabl, mae perfformiadau Hennessey wedi denu sylw nifer o glybiau eraill yr Uwchgynghrair.

Eisoes mae'r golwr 25 oed wedi sefydlu ei hun fel dewis cyntaf Cymru ond mae'r anaf yn golygu na fydd ar gael i Gymru ar gyfer y pedair gêm ragbrofol gyntaf wrth i Gymru geisio cyrraedd rowndiau terfynol Cwpan Y Byd yn 2014.

Mae'r gemau yn ystod misoedd Medi a Hydref 2012.

Oherwydd yr anaf mae'n debyg y bydd Dorus de Vries yn chwarae ei gêm gyntaf yn yr Uwchgynghrair yn erbyn Manchester City ddydd Sul.

Dim ond pum gêm gwpan y mae'r Iseldirwr wedi eu chwarae i Wolves ers ymuno o Abertawe yn ystod haf 2011.