Cyfle i grwydro coridorau adeilad newydd Ysgol Yr Hendre

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd yr ysgol ei hagor am y tro cyntaf ym mis Mawrth

Fe fydd y gymuned leol yn cael cyfle i edrych o gwmpas adeilad newydd Ysgol Yr Hendre yng Nghaernarfon ddydd Sadwrn.

Mae'r diwrnod agored rhwng 11am a 2pm.

Bydd athrawon a llywodraethwyr yr ysgol wrth law i ddangos pobl o gwmpas ac i roi eglurhad o rai o adnoddau modern a nodweddion unigryw'r ysgol.

Cafodd drysau'r ysgol newydd ei agor am y tro cyntaf ar Fawrth 12.

Roedd y buddsoddiad o £9.3 miliwn yn benllanw misoedd o waith gan Gyngor Gwynedd yng Nghaernarfon mewn cysylltiad â Llywodraeth Cymru a chwmni Wynne Construction.

Fe fydd Ysgol Yr Hendre yn rhoi'r ddarpariaeth addysgiadol ddiweddaraf i blant Caernarfon yn ogystal â chynnig adnoddau cymunedol ar gyfer addysg oedolion, cynlluniau iechyd a lles yn ogystal â gweithgareddau diwylliannol a chwaraeon.

"Mae'r misoedd diweddar wedi bod yn gyfnod cyffrous yn hanes yr ysgol," meddai Arwel Jones, Pennaeth Ysgol Yr Hendre.

Adnoddau modern

"Mae'r disgyblion, eu teuluoedd a'r gymuned ehangach wedi bod yn frwdfrydig ac yn gefnogol iawn i'w hysgol newydd.

"Bydd dydd Sadwrn yn gyfle i unrhyw un sydd â diddordeb yn yr ysgol i alw heibio ac i gael edrych o gwmpas yr adeilad trawiadol a'i hadnoddau modern.

"Hendre yw'r ysgol gynradd fwyaf yng Ngwynedd gyda lle i 450 o blant a bydd hefyd yn cael ei ddefnyddio gan y gymuned ehangach ar gyfer pob math o weithgareddau a digwyddiadau.

"Rydw i'n siŵr y bydd gan bobl ddiddordeb dod yma i weld sut mae'r ysgol yn gwneud defnydd blaengar o dechnoleg er mwyn arbed ynni ac adnoddau naturiol, sy'n gwneud yr ysgol ymhlith y gwyrddaf yng Nghymru, os nad gwledydd Prydain."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol