Mwy wedi ymuno â'r Sgowtiaid o ganlyniad i gysylltiad Duges Caergrawnt

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cynnydd yn nifer yr aelodau yn ôl y mudiad oherwydd cysylltiad y Dduges

Mae mudiad y Sgowtiaid yng Nghymru yn honni bod cysylltiad Duges Caergrawnt gyda nhw wedi arwain at gynnydd uwch na gweddill y DU o ran aelodau.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf fe wnaeth nifer yr aelodau yng Nghymru godi 549, cynnydd o 3.4%.

Ym mis Ionawr fe gyhoeddwyd y byddai'r Dduges yn gweithio fel gwirfoddolwr gyda'r mudiad ger ei chartref ar Ynys Môn.

"Mae pobl wedi bod yn siarad am y Sgowtiaid ers i'r Dduges ymuno â ni," meddai llefarydd.

Erbyn hyn mae 'na 16,836 o aelodau yng Nghymru sy'n rhoi cyfanswm drwy'r DU o 525,327 o aelodau, y nifer fwyaf yn ystod y ganrif yma.

Dyma'r seithfed flwyddyn yn olynol i'r mudiad weld cynnydd.

Yn gynharach yn y flwyddyn fe gyhoeddwyd y byddai'r Dduges, sy'n gyn-aelod o'r Brownies, yn dysgu bechgyn rhwng 6 a 10 oed mewn amrywiol sgiliau gan gynnwys gosod pebyll a chynnau tân.

Yn ogystal â gweithio gyda'r sgowtiaid ar Ynys Môn mae disgwyl y bydd yn gwirfoddoli mewn rhannau eraill o'r DU.

Newid

Dywedodd David Morris, llefarydd ar ran y mudiad yng Nghymru nad oes 'na ddwywaith bod cysylltiad y Dduges a'r mudiad wedi arwain at fwy o aelodau.

"Mae 'na fwy o siarad am y mudiad.

Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Chris Morcumb (canol) ac Elliot Jones (dde) yw dau sydd wedi arwain gyda'r cynllun arweinwyr ifanc

"Roedd 'na ryw stigma yn arfer perthyn i'r mudiad, ei fod yn ddiflas ac nad oedd merched yn cael bod yn rhan.

"Ond gyda chysylltiad y Dduges mae hynny wedi newid."

Dywedodd bod y mudiad wedi bod yn chwilio am fwy o oedolion i wirfoddoli o'i mewn.

"Mae pawb yn brysur ac mae'n anodd canfod yr amser.

"Yn naturiol, mae'r Dduges hefyd yn brys ac yn dod i helpu pan mae hi'n gallu, sy'n neges i oedolion eraill fod yn wirfoddolwyr achlysurol.

Dau sydd wedi ymuno i fod yn arweinwyr ifanc yw Chris Morcumb, 14 oed ac Elliot Jones, 18 oed, y ddau o Wrecsam.

"Dwi'n cofio'r hwyl yr oeddwn i'n ei gael yn ifanc, ac mae'n wych rhoi rhywbeth yn ôl," meddai Chris.

"Rydym yn mynd i deithio i lawr Afon Gwy am dridiau mewn caiac cyn mynd ar daith i Groatia yn yr haf."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol