Gwraig ddim am symud o'i chartref er cael cynnig cartref newydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun, Mae Enid Jones yn pryderu y gallai golli ei chartref er mwyn i ddatblygwyr allu codi archfarchnad a maes parcio newydd

Mae dynes wedi addo na fydd hi'n symud o'i chartref er mwyn i archfarchnad newydd gael ei godi, er ei bod wedi cael cynnig cartref newydd.

Cafodd Enid Jones o Aberystwyth y cynnig gan y datblygwyr sy'n gobeithio y byddai wedi derbyn.

Mae'r datblygiad yn cynnwys archfarchnad Tesco a siop Marks and Spencer.

Gallai'r datblygiad arwain at ddymchwel ei chartref hi ac 11 arall.

Dywedodd y datblygwyr Chelverton Deeley Freed bod y trafodaethau yn parhau.

Pryder Mrs Jones yw os bydd yn gwrthod arwyddo, y bydd y datblygwyr yn gofyn i Gyngor Ceredigion ei gorfodi i adael drwy wneud cais am orchymyn prynu gorfodol.

Wedi proses 18 mis o yn ceisio canfod datblygwyr fe wnaeth y cyngor gyhoeddi mai cwmni Chelverton Deeley Freed sydd wedi eu penodi i ddatblygu Maes Parcio Dan Dre.

'Caru fy nghartref'

Mae'r cynlluniau yn cynnwys gwella maes parcio'r dref, codi archfarchnad newydd a dymchwel tai Ffordd Glyndŵr, lle mae Mrs Jones yn byw.

Fe fyddai'r cynlluniau yn gallu rhoi hwb i fasnach canol y dref o rwng £1.6 miliwn a £3.5 miliwn y flwyddyn.

"Dwi'n dal fy ngafael ar y tŷ gan fy mod yn caru fy nghartref," meddai Mrs Jones.

"Dwi ddim yn erbyn y datblygiad, dwi ddim eisiau colli fy nghartref."

Dywedodd bod y datblygwyr wedi cynnig addasu tŷ yn y dref neu adeiladu tŷ newydd iddi fel rhan o'r cytundeb iddi adael.

"Dwi wedi edrych ar dai eraill ond wedi methu gweld dim byd addas a dwi ddim eisiau gadael fan hyn," meddai.

Cafodd y cynigion eu gwneud mewn cyfarfodydd rhyngddi hi a'r cyngor a'r datblygwyr ym mis Ionawr a mis Chwefror.

Roedd 'na gyfarfod arall i fod ym mis Mawrth ond fe wnaeth ei ganslo am nad oedd hi wedi gallu ffeindio tŷ addas.

Cynlluniau

Eglurodd bod y trafodaethau erbyn hyn yn "sigledig".

"Mae'n bryder i mi, a heb fai arna i, dwi wedi gorfod cael cyfreithiwr a'r holl gostau sy'n gysylltiedig â hynny," meddai.

Ers ei bod yn 9 oed mae Mrs Jones wedi diodde' o Glefyd y Siwgr ac fe ddewisodd y tŷ yn Ffordd Glyndŵr oherwydd y lleoliad.

Pan brynodd y tŷ, dywedodd Mrs Jones, sy'n 56 oed ac yn byw ar ben ei hun, ei bod yn ymwybodol o'r cynlluniau ar gyfer y maes parcio.

Ond dywedodd nad oedd Ffordd Glyndŵr yn rhan o'r cynlluniau ar y pryd.

"Mae'r tŷ mor gyfleus, mae'n dy dau lawr ond fe allwn i fyw ar un llawr petai rhaid," meddai.

"Dwi'n diodde' o Glefyd y Siwgr ac mae fy ngolwg yn gwaethygu. Mae'n bosib y byddaf yn gorfod defnyddio cadair olwyn rhyw ddydd."

Fe wnaeth Simon Morgan o Chelverton Deeley Freed gadarnhau bod trafodaethau yn mynd rhagddo ond nad oedd am wneud sylw pellach.

Yn ôl rhaglen Week In Week Out y llynedd roedd naw o berchnogion tai Ffordd Glyndŵr wedi cytuno i werthu tra bod tri yn gwrthod.

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol