Dim gwrthwynebiad i 93 ymgeisydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Not Specified

Mae mwy na 90 o ymgeiswyr yn yr etholiadau lleol ym mis Mai yn sefyll yn ddiwrthwynebiad yn ôl dadansoddiad o niferoedd ymgeiswyr.

Mae rhai ymgeiswyr eisoes wedi eu cadarnhau cyn diwrnod y bleidlais ar Fai 3.

Bydd cynghorwyr yn cael eu hethol mewn 1,200 o seddi mewn 21 o'r 22 awdurdod lleol yng Nghymru.

Nid oes etholiad ar Ynys Môn lle mae Llywodraeth Cymru wedi penodi comisiynwyr i redeg y cyngor wedi blynyddoedd o frwydro gwleidyddol mewnol.

Mae dadansoddiad gan y Press Association yn dangos y bydd 93 o ymgeiswyr yn cael eu hethol yn ddiwrthwynebiad: 22 i Blaid Cymru, 18 i Lafur, 16 i'r Ceidwadwyr, 6 Democrat Rhyddfrydol a 31 arall.

Roedd gan y boblogaeth tan nos Fawrth i ymuno â'r gofrestr etholiadol.