Barnwr yn crynhoi achos yn erbyn dau bêl-droediwr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae Ched Evans (yn y llun) a Clayton McDonald, yn gwadu cyhuddiad o dresio.

Yn Llys y Goron Caernarfon mae'r barnwr wedi bod yn crynhoi yn achos dau bêl-droediwr sydd wedi eu cyhuddo o dreisio merch a oedd yn 19 oed mewn gwesty yn Rhuddlan, Sir Dinbych.

Mae chwaraewr rhyngwladol Cymru, Ched Evans, a Clayton McDonlad, sy'n chwarae i Port Vale, yn gwadu'r cyhuddiadau yn eu herbyn.

Rhybuddiodd y barnwr y dylai'r rheithgor anwybyddu ymddygiad rhai o sêr y byd pêl-droed modern wrth ddod i'w penderfynaid.

Dywedodd y Barnwr Merfyn Hughes QC fod e'n bosib fod ymddygiad rhai chwarewyr sydd ar gyflog mawr wedi siomi nifer yn y gymdeithas.

Ond ychwanegodd: "Ni allwch adael i safbwyntiau o'r math yna gael unrhw ddylanwad ar eich penderfyniad".

Yn ôl y barnwr does yna ddim stereoteip ar gyfer treisiwr honedig na chwaith dioddefwr.

"Mae'n rhaid i chi ddod i benderfyniad wrth ystyried pa mor feddw oedd yr achwynydd.

Gwesty

"A'i mater o golli ychydig ar ei swildod neu a oedd yr hyn yr oedd wedi yfed yn golygu nad oedd mewn cyflwr i wneud penderfyniad?"

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Mae Clayton McDonald yn chware i Port Vale

Yn gynharach ddydd Iau bu'r amddiffyniad yn crynhoi eu dadleuon yn yr achos.

Awgrymodd David Fish QC ar ran Mr Evans, 23 oed sydd ar lyfrau Shefield United, nad oedd y ddynes wedi dweud y gwir wrth honni nad oedd hi'n cofio am ddigwyddiadau ym mis Mai 2011.

"A hyd yn oed pe bai ei chof hi'n pallu, dyw o ddim yn golygu na wnaeth hi gytuno i gael rhyw."

Ychwanegodd fod y ddynes wedi mynd o'i gwirfodd i'r gwesty.

Dywedodd Lloyd Morgan, sy'n cynrychioli Mr McDonald, 23 oed, fod y ddynes wedi cydsynio i gael rhyw mewn gwesty yn Rhuddlan y llynedd.

Tystiolaeth

Honnodd fod yr erlyniad wedi ceisio creu darlun fod y pêl-droedwyr wedi bod ar orchest y noson honno, a'r orchest oedd i gael rhyw ar unrhyw gost.

"Pan rydych yn edrych ar y dystiolaeth, dyw'r ddamcaniaeth yma o gynllwyn mawreddog ddim yn dal dŵr," meddai.

Dywedodd o bosib fod Mr McDonald wedi ymddwyn mewn modd ymhell o fod yn urddasol wrth adael yr ystafell wely yn y Premier Inn yn Rhuddlan, tra bod ei gyfaill, Mr Evans yn cael rhyw gyda'r ddynes.

"O bosib fod y rheithgor yn gweld yr ymddygiad yn foesol annerbyniol.

"Ond dyw hynny ddim yn golygu ei fod yn euog o dresio," meddai Mr Morgan.

Dywedodd fod y ddynes wedi cwrdd â Mr McDonald ar gornel stryd yn Y Rhyl.

"Ni wnaeth o ddim byd iddi nad oedd hi'n dymuno bod yn rhan ohono," meddai.

Cofio

"Ac roedd ganddi'r gallu i wneud penderfyniadau," ychwanegodd.

Gofynnodd i'r rheithgor: "A'i rhyw fath o helwyr oedd Clayton McDonald a Ched Evans fel y byddai'r erlyniad am i chi gredu?"

Dydd Mercher dywedodd yr erlyniad wrth grynhoi fod y ddynes wedi yfed gormod ac nad oedd hi mewn stad i gydsynio i gael rhyw.

"Ai'r gwirionedd yw bod y ddynes prin a bod yn ymwybodol drwy gydol yr amser?" holodd yr erlynydd John Philpotts.

"Ai dyna sy'n egluro pan na wnaeth hi ymateb i'r amgylchiadau hynod anarferol."

Mae'r achos yn parhau.

Straeon perthnasol