Davies allan am weddill y tymor

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Jonathan Davies wedi ennill 24 o gapiau ers ei ymddangosiad cyntaf i Gymru yn 2009

Mae canolwr y Scarlets a Chymru, Jonathan Davies, allan am weddill tymor y Pro12 oherwydd torgest - hernia.

Gallai'r anaf ei gadw allan o'r gêm am bum wythnos os fydd angen llawdriniaeth arno, gan godi amheuon os fydd ar gael i deithio i Awstralia gyda Chymru.

Bydd y Scarlets yn ymgynghori gyda rheolwyr tîm Cymru cyn penderfynnu os fydd Davies, 24 oed, yn derbyn llawdriniaeth.

"Dyw hi ddim yn edrych yn debyg y bydd Jon ar gael nawr," meddai hyfforddwr y Scarlets, Nigel Davies.

Mae dwy gêm yn weddill gan y Scarlets o'r tymor arferol gan ddechrau yn erbyn Munster ar Barc y Scarlets ddydd Sadwrn cyn teithio i wynebu'r Gleision ar Fai 5.

Fe allai'r rhanbarth ennill eu lle yn y rowndiau terfynol ar ddiwedd y tymor, ond byddai'n rhaid ennill y ddwy gêm a gobeithio bod canlyniadau eraill yn mynd o'u plaid.

Dau ddewis

Dechreuodd Davies bob un o gemau Cymru ym Mhencampwriaeth y Chwe Gwlad eleni wrth i Gymru gipio'r Gamp Lawn, ac roedd disgwyl iddo fod yn rhan allweddol o'r tîm i herio Awstralia yn y daith ym mis Mehefin.

Ychwanegodd Nigel Davies: "Mae e wedi mynd i weld arbenigwr am ymgynghoriad ar dorgest chwaraeon.

"Wedi hynny fe fyddwn ni'n gwybod yn well lle mae e. Mae dau ddewis i ni, sef ceisio'i wella er mwyn bod ar gael o fewn cwpwl o wythnosau, neu ei yrru am lawdriniaeth nawr.

"Fe fyddai hynny'n golygu cyfnod o rwng tair a phum wythnos allan. Fedra i ddim ei weld e'n bod ar gael i ni am weddill y tymor."

Mae'r canolwr, sydd wedi chwarae 12 o gemau i'r Scarlets y tymor hwn, wedi arwyddo estyniad o ddwy flynedd i'w gytundeb ym mis Chwefror.