BBC Cymru Fyw

Peacocks i gwtogi 147 o swyddi mewn canolfannau dosbarthu

Published
image copyright(C) British Broadcasting Corporation
image captionMae Edinburgh Woollen Mill wedi dweud bod hi'n bwysig bod Peacocks yn cadw ei hunaniaeth Gymreig

Mae 'na bryder am swyddi bron i 150 o staff Peacocks yn ne Cymru wrth i nifer y gweithwyr yn eu canolfannau dosbarthu gwtogi.

Cwmni Edinburgh Woollen Mill (EWM) sy'n berchen ar Peacocks ar ôl i'r cwmni fynd i drafferthion ariannol yn gynharach eleni.

Yn ôl y perchnogion newydd, mae'n rhaid gwneud arbedion.

Mae'r canolfannau dosbarthu yn Nantgarw, Pentre yn Y Rhondda, ac ym Merthyr Tudful.

Mae cyfnod ymgynghori wedi dechrau gyda staff ac mae'r cwmni yn gobeithio na fydd y ffigwr terfynol cymaint â'r 147.

Caiff 660 o bobl eu cyflogi yn y canolfannau dosbarthu.

Fe wnaeth y cwmni o Gaerdydd gael eu prynu gan EWM gan achub 6,000 o swyddi.

Er hynny cafodd 3,100 o weithwyr eu diswyddo.

Siopau rhyngwladol

Dywedodd llefarydd ar ran Peacocks, fod y toriadau diweddara o ganlyniad i'r hyn etifeddodd EWM drwy brynu'r cwmni o ddwylo'r gweinyddwyr.

Fe fydd un o'r canolfannau dosbarthu yn Aberllechau yn Y Rhondda yn cau. meddai, a staff yn cael eu trosglwyddo i ganolfannau eraill.

O ganlyniad fe fydd rhaid gwneud toriadau gan fod y gangen ryngwladol o'r cwmni yn cau.

Caiff dros 100 o siopau eu gweinyddu yn rhyngwladol o dan system rhyddfraint.

Mae'r rhain a 244 o siopau'r DU yn cau.

Pwysleisiodd y cwmni fod y cynlluniau ar gyfer gweddill y cwmni yn parhau'r un fath.

Maen nhw'n dweud bod dros 200 o bobl wedi cael eu recriwtio ers i EWM gymryd drosodd y cwmni.

Mae'r rhain yn cynnwys tua 50 o weithwyr yn y pencadlys yng Nghaerdydd a drwy ail-agor tua 20 o siopau yn y DU gan gynnwys y brif siop yng Nghaerdydd.

"Roedd peth o'r newidiadau, ail-strwythuro a diswyddiadau yn anorfod," meddai'r llefarydd.

Gwaith ychwanegol

"Ein bwriad yw cael cyn lleied o ddiswyddiadau â phosib.

"Mae hyn yn broses y mae'n rhaid i ni ei wneud ond rydym yn gobeithio bod y canlyniad terfynol yn llawer llai."

Mae'r cwmni yn gobeithio y bydd gwaith ychwanegol yn cael ei ganfod i staff yn y canolfannau dosbarthu o fewn grŵp EWM eu bod modd eu hadleoli i rywle arall.

Roedd Peacocks, gyda 660 o siopau ar draws Prydain, yn cyflogi 9,100 o bobl.

Cafodd y cwmni ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr ar ôl methu ailstrwythuro benthyciadau o tua £240 miliwn fel rhan o'u dyledion o £750 miliwn.

Fe wnaeth EWM brynu'r cwmni am £23 miliwn oedd yn cynnwys 338 o siopau, 57 o siopau consesiwn, tair canolfan ddosbarthu a'r pencadlys.

Ym mis Mawrth dywedodd Philip Day, cadeirydd a phrif weithredwr EWM, eu bod fel cwmni yn edrych ar roi "gwerth ychwanegol" er mwyn ennill cwsmeriaid yn ôl.

Straeon perthnasol

  • Peacocks: Gobeithio ailagor 75 siop