Peacocks i gwtogi 147 o swyddi mewn canolfannau dosbarthu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Mae Edinburgh Woollen Mill wedi dweud bod hi'n bwysig bod Peacocks yn cadw ei hunaniaeth Gymreig

Mae 'na bryder am swyddi bron i 150 o staff Peacocks yn ne Cymru wrth i nifer y gweithwyr yn eu canolfannau dosbarthu gwtogi.

Cwmni Edinburgh Woollen Mill (EWM) sy'n berchen ar Peacocks ar ôl i'r cwmni fynd i drafferthion ariannol yn gynharach eleni.

Yn ôl y perchnogion newydd, mae'n rhaid gwneud arbedion.

Mae'r canolfannau dosbarthu yn Nantgarw, Pentre yn Y Rhondda, ac ym Merthyr Tudful.

Mae cyfnod ymgynghori wedi dechrau gyda staff ac mae'r cwmni yn gobeithio na fydd y ffigwr terfynol cymaint â'r 147.

Caiff 660 o bobl eu cyflogi yn y canolfannau dosbarthu.

Fe wnaeth y cwmni o Gaerdydd gael eu prynu gan EWM gan achub 6,000 o swyddi.

Er hynny cafodd 3,100 o weithwyr eu diswyddo.

Siopau rhyngwladol

Dywedodd llefarydd ar ran Peacocks, fod y toriadau diweddara o ganlyniad i'r hyn etifeddodd EWM drwy brynu'r cwmni o ddwylo'r gweinyddwyr.

Fe fydd un o'r canolfannau dosbarthu yn Aberllechau yn Y Rhondda yn cau. meddai, a staff yn cael eu trosglwyddo i ganolfannau eraill.

O ganlyniad fe fydd rhaid gwneud toriadau gan fod y gangen ryngwladol o'r cwmni yn cau.

Caiff dros 100 o siopau eu gweinyddu yn rhyngwladol o dan system rhyddfraint.

Mae'r rhain a 244 o siopau'r DU yn cau.

Pwysleisiodd y cwmni fod y cynlluniau ar gyfer gweddill y cwmni yn parhau'r un fath.

Maen nhw'n dweud bod dros 200 o bobl wedi cael eu recriwtio ers i EWM gymryd drosodd y cwmni.

Mae'r rhain yn cynnwys tua 50 o weithwyr yn y pencadlys yng Nghaerdydd a drwy ail-agor tua 20 o siopau yn y DU gan gynnwys y brif siop yng Nghaerdydd.

"Roedd peth o'r newidiadau, ail-strwythuro a diswyddiadau yn anorfod," meddai'r llefarydd.

Gwaith ychwanegol

"Ein bwriad yw cael cyn lleied o ddiswyddiadau â phosib.

"Mae hyn yn broses y mae'n rhaid i ni ei wneud ond rydym yn gobeithio bod y canlyniad terfynol yn llawer llai."

Mae'r cwmni yn gobeithio y bydd gwaith ychwanegol yn cael ei ganfod i staff yn y canolfannau dosbarthu o fewn grŵp EWM eu bod modd eu hadleoli i rywle arall.

Roedd Peacocks, gyda 660 o siopau ar draws Prydain, yn cyflogi 9,100 o bobl.

Cafodd y cwmni ei roi yn nwylo'r gweinyddwyr ar ôl methu ailstrwythuro benthyciadau o tua £240 miliwn fel rhan o'u dyledion o £750 miliwn.

Fe wnaeth EWM brynu'r cwmni am £23 miliwn oedd yn cynnwys 338 o siopau, 57 o siopau consesiwn, tair canolfan ddosbarthu a'r pencadlys.

Ym mis Mawrth dywedodd Philip Day, cadeirydd a phrif weithredwr EWM, eu bod fel cwmni yn edrych ar roi "gwerth ychwanegol" er mwyn ennill cwsmeriaid yn ôl.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol