Problemau i'r anabl ar drafnidiaeth gyhoeddus

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Disgwylir tua 50 o bobl anabl fynychu'r cyfarfod ddydd Gwener

Bydd pobl anabl yn trafod y problemau maen nhw'n wynebu wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus mewn cyfarfod â chwmnïau bysiau, tacsis a rheilffyrdd.

Dywed Clymblaid Pobl Anabl Pen-y-bont ar Ogwr (CPAP) fod eu haelodau yn wynebu'r un problemau trafnidiaeth yn ddyddiol a gafodd ei amlygu ym mis Mawrth gan y Farwnes Tanni Grey-Thompson.

Bu'n rhaid i'r Farwnes, a anwyd gyda spina bifida, gropian allan o drên yng ngorsaf King's Cross yn Llundain am nad oedd neb i'w helpu.

Dywedodd cadeirydd CPAP, Simon Green, fod pobl anabl yn gorfod wynebu'r un fath o broblem yn ddyddiol.

'Rhegi'

Daw'r cyfarfod wrth i aelodau o grŵp Lleisiau Ifanc Penfro dros Ddewis (PYVC) deithio o amgylch Cymru gan ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus i nodi pen-blwydd Anabledd Cymru yn 40 oed.

Bwriad yr her yw dathlu gwaith yr elusen o ymgyrchu dros gael gwared â rhwystrau i bobl anabl mewn cymdeithas.

Dywedodd Mr Green ei fod wedi derbyn nifer fawr o alwadau ffôn ac e-byst gan bobl anabl yn adrodd y problemau maen nhw wedi eu hwynebu wrth ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

"Rwy'n defnyddio'r bws yn ddyddiol a'r trên ddwywaith neu dair yr wythnos ac rwyf wedi colli cyfrif o'r achlysuron rwyf wedi cael fy ngadael ar drên neu fod bws wedi methu stopio yn y man cywir," meddai.

"Mae teithwyr wedi rhegi arnaf am fy mod i wedi gofyn iddyn nhw symud beic neu fagiau o le sydd wedi'i glustnodi ar gyfer cadair olwyn."

Bydd cynrychiolwyr cwmni bysiau First Cymru, Trenau Arriva Cymru, a chwmnïau tacsi lleol yn cymryd rhan yn y cyfarfod fydd yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Bethlehem, Cefn Cribwr, Pen-y-bont ar Ogwr ddydd Gwener.

Profiadau

Dywedodd Mr Green ei fod yn disgwyl tua 50 o bobl anabl i fynychu'r cyfarfod.

Dywedodd cwmni bysiau First Cymru eu bod wedi creu ffurflen ar gyfer pobl anabl i'w galluogi i nodi eu profiadau da a gwael wrth deithio ar eu bysiau.

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni: "Rydym yn ymwybodol bod pobl am weld bysiau llawr isel ac rydym yn gweithio i greu hyn."

Dywedodd cyfarwyddwr masnachol Trenau Arriva Cymru, Mike Bagshaw: "Rydym yn cyfarfod yn rheolaidd gyda grwpiau fel CPAP ac rydym yn gobeithio y bydd trafod yr heriau sy'n gysylltiedig ag anabledd a mynediad yn ein helpu i ddatblygu ein dealltwriaeth o brofiad pobl anabl wrth iddyn nhw ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus yng Nghymru.

"Rydym yn gobeithio bydd eu hadborth yn ein galluogi i wella mynediad i'r rhai sydd â gofynion penodol o ran trafnidiaeth"

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol