Rheithgor yn ystyried eu dyfarniad yn achos dau bêl-droediwr

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Ched Evans (chwith) a Clayton McDonald tu allan i Lys y Goron, Caernarfon

Yn Llys y Goron Caernarfon mae rheithgor achos dau bêl-droediwr wedi eu cyhuddo o dreisio dynes oedd yn 19 oed yn ystyried eu dyfarniad.

Eisoes mae chwaraewr rhyngwladol Cymru, Ched Evans, a Clayton McDonlad, sy'n chwarae i Port Vale, y ddau yn 23 oed, wedi gwadu'r cyhuddiadau.

Am resymau cyfreithiol does dim modd enwi'r ddynes ddywedodd wrth yr heddlu nad oedd yn cofio'r digwyddiad honedig.

Roedd y pêl-droedwyr wedi bod allan yn Y Rhyl ar Fai 29 y llynedd a honnwyd bod y treisio honedig yng ngwesty'r Premier Inn yn Rhuddlan.

Clywodd yr achos ddechreuodd ar Ebrill 11 fod Mr McDonald wedi cyfarfod y ddynes ar stryd ar ôl i'r ddau fod mewn bwyty bwyd parod yn ystod yr oriau mân.

Ffilmio

Aeth â hi yn ôl i'r gwesty lle cafodd y ddau ryw cyn i Mr Evans gyrraedd a chael rhyw gyda'r ddynes.

Clywodd y rheithgor fod Jack Higgins, rhywun yr oedd y pêl-droedwyr yn ei adnabod, a Ryan Roberts, brawd Mr Evans, yn gwylio drwy ffenestr adeg yr ymosodiad honedig.

Roedd tystiolaeth ar ffôn Mr Higgins yn dangos ei fod wedi bod yn ffilmio neu'n ceisio ffilmio'r digwyddiad.

Mae Mr Evans o Penistone, De Sir Efrog, a Mr McDonald o Crewe, Sir Gaer, wedi cyfadde' iddyn nhw gael rhyw gyda'r ddynes ond yn gwadu treisio.

Dywedodd yr erlynydd, John Philpotts, fod y ferch wedi yfed dau wydraid mawr o win mewn ychydig dros awr, pedwar fodca dwbl a Sambucca.

"Fe aeth yn feddw yn gyflym iawn," meddai.

Awgrymodd David Fish QC ar ran Mr Evans nad oedd y ddynes wedi dweud y gwir wrth honni nad oedd hi'n cofio am ddigwyddiadau ym mis Mai 2011.

"A hyd yn oed pe bai ei chof hi'n pallu, dyw hyn ddim yn golygu na wnaeth hi gytuno i gael rhyw."

O'i gwirfodd

Ychwanegodd fod y ddynes wedi mynd o'i gwirfodd i'r gwesty.

Ynghynt dywedodd Sohail Aslam, perchennog siop cebab y Godfather yn Y Rhyl, fod y ddynes wedi syrthio dwy neu dair gwaith yn ei siop.

Ond dywedodd Lloyd Morgan, sy'n cynrychioli Mr McDonald, fod y ddynes wedi cydsynio i gael rhyw yn y gwesty.

Roedd yr erlyniad wedi honni bod y pêl-droedwyr yn anelu'r noson honno at gael rhyw â dynes "doed a ddelo".

Fe wnaeth y ddau bêl-droediwr gyfarfod pan oedden nhw'n 10 oed pan oedden nhw yn academi ieuenctid Manchester City.

Straeon perthnasol