Damwain: Tagfeydd ar ffordd osgoi

Cyhoeddwyd

Mae tagfeydd ar ffordd osgoi wedi gwrthdrawiad rhwng dwy lori ynghynt fore Gwener.

Roedd y ddamwain ar Ffordd Osgoi Wrecsam, yr A483, wedi'r gwrthdrawiad ar y ffordd ymadael ger Cyffordd 6.

Cafodd yr A483 ei chau i gyfeiriad y de.

Ar un adeg roedd tagfeydd am bum milltir wrth i draffig gael ei ddargyfeirio drwy Stad Ddiwydiannol Gresffordd ar y B5102/B5445.