Plaid 'mewn cysylltiad â'r bobl'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, (C) British Broadcasting Corporation
Disgrifiad o’r llun,
Ed Miliband: Annog pleidleiswyr i "anfon neges"

Mae arweinydd Llafur, Ed Miliband, wedi dweud bod ei blaid 'mewn cysylltiad â'r bobl' wrth iddo ymgyrchu cyn yr etholiadau lleol.

Anogodd bleidleiswyr i "anfon neges" at y llywodraeth glymblaid yn San Steffan.

"Rydyn ni fel plaid wedi sylweddoli beth aeth o'i le yn y gorffennol," meddai.

Roedd Mr Miliband yn ymgyrchu ym Merthyr Tudful cyn yr etholiadau ar Fai 3.

"Mae angen cymaint â phosib i bleidleisio oherwydd bod angen ethol cynghorwyr da," meddai.

Yn 2008 fe gollodd y blaid dir mewn sawl cadarnle.

"Ac yn 2010 roedd ein perfformiad yn wael yn yr etholiad cyffredinol," meddai.

'Problemau'

"Rydyn ni'n deall pam yr oedd rhai problemau ac, yn sicr, rydyn ni'n newid fel plaid."

Dywedodd fod Llafur yn blaid oedd "am wneud gwahaniaeth i fywyd pobl".

Mae Llafur, y blaid fwyaf, yn amddiffyn 340 o seddau.

Yn wahanol i bleidiau eraill, dyw Llafur ddim wedi cyhoeddi maniffesto ond mae wedi galw ar bleidleiswyr i i ystyried ye etholiad yn refferendwm ar gyllideb George Osborne pan ostyngodd gyfradd ucha'r dreth incwm 0 50c i 45c.

Dywedodd Mr Miliband: "Mae'r etholiadau'n cael eu cynnal ar adeg pan mae llywodraeth San Steffan yn gostwng trethi miliwnyddion ac yn codi trethi ar gyfer miliynau o bobl."