Mwy o droseddu yng Ngogledd Cymru ond llai ymhob man arall

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Heddlu'r Gogledd fod yr ardal "yn parhau i fod yn lle diogel i fyw ynddo"

Roedd llai o droseddu ymhob ardal o Gymru y llynedd heblaw am ardal Heddlu Gogledd Cymru.

Yno roedd cynnydd o 22% mewn achosion o fwrgleriaeth yn y 12 mis hyd at fis Rhagfyr.

Mae'r ffigyrau diweddaraf yr Arolwg Trosedd yn dangos bron 1,800 o achosion o'r fath ac roedd 2.3% yn fwy o droseddau yn gyffredinol.

Ond ymhob man arall yng Nghymru roedd y ffigyrau yn is na'r flwyddyn flaenorol. Roedd gostyngiad o 11% yn ardal Heddlu Gwent, 6.6% yn Heddlu De Cymru a 2.6% yn Heddlu Dyfed-Powys.

Mynnodd Dirprwy Brif Gwnstabl Heddlu'r Gogledd, Ian Shannon, fod gostyngiad wedi bod mewn difrod troseddol a throseddau treisgar.

'Diogel'

"Mae Gogledd Cymru yn parhau i fod yn lle diogel i fyw ynddo," meddai.

"Ac mae'r Arolwg Trosedd hefyd wedi dweud bod canfyddiad y cyhoedd o'r heddlu yn parhau i wella - yn y gwaith yr ydym yn ei wneud gydag awdurdodau lleol ac yn y modd yr ydym yn delio gyda phryderon y cyhoedd.

"Lleihau troseddu ac ymddygiad gwrth-gymdeithasol ac amddiffyn y cyhoedd yw ein blaenoriaeth o hyd."

Yng Nghymru a Lloegr roedd 10% yn fwy o ladradau ar y stryd - y cynnydd mwyaf ers degawd - ond ar y cyfan roedd 3% yn llai o droseddu ers 2010.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol