Profi amddiffynfeydd llifogydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae canol Llanrwst a phentrefi cyfagos wedi diodde' sawl tro

Bydd swyddogion o Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru yn cynnal profion ddydd Sul ar amddiffynfeydd llifogydd yn Llanrwst.

Mae'r dref, a phentrefi cyfagos gan gynnwys Trefriw, wedi diodde' llifogydd sawl gwaith dros y blynyddoedd diweddar, ac mae'r profion yn rhan o waith yr Asiantaeth i geisio lliniaru'r trafferthion.

Bydd rhwystrau llifogydd dros dro yn cael eu gosod ar draws Conwy Terrace ar y gyffordd gyda'r A470 sydd, yn ôl yr Asiantaeth, yn lleoliad allweddol wrth geisio amddiffyn y dref.

Dywedodd Dave Watkinson o Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru:

"Mae profi'r amddiffynfeydd llifogydd yn gyson yn hanfodol er mwyn sicrhau bod pobl a'u cartrefi yn ddiogel.

"Mae un o bob chwe thŷ yng Nghymru o dan risg o gael llifogydd, ac er na fedrwn bob tro rwystro llifogydd rhag digwydd, fe allwn leihau'r risg o hynny'n digwydd yn y dyfodol."

Bydd y profion ddydd Sul yn golygu peth amharu ar drafnidiaeth gan fod rhannau o Conwy Terrace a Watling Street wedi cael eu cau rhwng 5:00am a 10:am fore Sul.

Cafodd ceir eu dargyfeirio ar hyd Ffordd Tan yr Ysgol, a bysus (rhifau 19 ac 84) ar hyd y ffordd honno neu Stryd y Bont.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol