Gwrthdrawiad: Un wedi marw

  • Cyhoeddwyd
The A4244 was closed off following the crash
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd yr A4244 ei chau yn dilyn y gwrthdrawiad

Bu farw menyw yn ei 30au mewn gwrthdrawiad ar ffordd yng Ngwynedd.

Cafodd dau o bobl eraill eu cludo i'r ysbyty yn dilyn y gwrthdrawiad ar yr A4244 ger pentref Deiniolen yn ymyl Llanberis am 1:20pm ddydd Sadwrn.

Deellir bod cerbyd Land Rover ac un cerbyd arall wedi bod mewn gwrthdrawiad benben a'i gilydd.

Dywedodd llefarydd o Wasanaeth Ambiwlans Cymru bod dau berson arall wedi eu cludo i Ysbyty Gwynedd ym Mangor gydag anafiadau difrifol, ond credir nad yw eu bywydau mewn perygl.

Cafodd criwiau o ddiffoddwyr o Gaernarfon a Llanberis eu gyrru i'r safle a bu'n rhaid defnyddio pffer arbennig i dorri un person o'i gerbyd.

Ond roedd un person wedi marw yn y fan a'r lle.

Mae Heddlu'r Gogledd wedi apelio ar unrhyw un oedd yn dyst i'r digwyddiad i gysylltu gyda nhw drwy ffonio 101.