Mwy o arian Ewrop i ardaloedd tlawd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, BBC news grab

Mae disgwyl y bydd ardaloedd tlotaf Cymru yn derbyn trydedd rownd o arian o Ewrop i gynorthwyo cynlluniau i'w gwella.

Ond dywedodd Comisiynydd Ewrop am bolisi rhanbarthol, Johannes Hahn, y dylai llai o gynlluniau dderbyn arian yn y dyfodol.

Dywedodd hefyd y byddai'n rhaid cael "canlyniadau mesuradwy" i'r cynlluniau.

Dors y 10 mlynedd diwethaf, mae biliynnau o bunnoedd wedi cael eu derbyn, ac mae beirniadaeth wedi dod i'r ffaith y gallai Cymru gymhwyso am arian am y trydydd tro.

Dywedodd Aelod Cynulliad Mynwy, y Ceidwadwr Nick Ramsey: "Mae'r llywodraeth Lafur wedi dweud eu hunain yn y gorffennol na ddylen ni fod yn derbyn arian yn y dyfodol.

"Gan y dylai'r arian yna fod wedi cael ei wario ar greu busnesau a chreu menter, ddylen ni ddim bod angen y math yma o gymhorthdal."

Yn 1999, roedd arian Amcan Un fel yr oedd yn cael ei adnabod yn cael ei ystyried fel cyfle gwych i adfywio rhannau tlotaf y wlad.

'Effaith bositif'

Dywedodd Llywodraeth Cymru bod ffigyrau sy'n awgrymu bod y rhannau tlawd yna wedi gwaethygu o ran perfformiad ariannol yn gamarweiniol.

Yn ôl y gwrthbleidiau, mae'r biliynnau o bunnoedd o arian Ewropeaidd wedi methu, a byddai cymhwyso am rownd arall o gymhorthdal yn golygu nad yw'r arian wedi cael yr effaith angenrheidiol.

Ond dywedodd Mr Hahn: "Unwaith y bydd yr holl gynlluniau a gychwynwyd yn cael eu cwblhau, rwy'n credu y bydd yr effaith bositif yn cael ei gweld."

Mae Gweinidog Ewrop Cymru, Alun Davies, yn hyderus dros yr angen am fwy o arian.

Dywedodd: "Mae'r math o fuddsoddiad y mae llawer wedi ei weld mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru yn golygu, gobeithio, y gwelwn ni'r arian yma o Ewrop yn dod i'r cymunedau am y tro olaf."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol