Hwb o £4.3m i Ysbyty Singleton yn Abertawe

  • Cyhoeddwyd
Singleton HospitalFfynhonnell y llun, BBC news grab
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Llywodraeth Cymru y byddai'r arian yn gwneud "gwahaniaeth anferth"

Bydd Ysbyty Singleton yn Abertawe yn derbyn £4.3 miliwn er mwyn gwella'r gofal i'r henoed a phlant.

Bydd peth o'r arian yn cael ei wario ar symud adnodd i'r henoed o ysbyty cymunedol arall yn Abertawe i ward yn Singleton.

Yn y cyfamser bydd canolfan datblygu plant, sy'n dod â nifer o driniaethau o dan yr un tô yn y prif ysbyty, hefyd yn cael ei chreu.

Dywedodd Llywodraeth Cymru y bydd yr arian yn gwneud "gwahaniaeth anferth".

Mewn datganiad, dywedodd y byddai symud yr adnodd henoed yn gwella preifatrwydd ac urddas i gleifion hŷn.

Ychwanegodd y datganiad bod cleifion ifanc ar hyn o bryd yn gorfod teithio i saith o leoliadau gwahanol ar draws Abertawe er mwyn cael gwasanaethau gan gynnwys therapi galwedigaethol, therapi iaith a lleferydd ac ati.

'Croesawu'

Dywedodd cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, Win Griffiths:

"Rydym yn croesawu'n fawr y gefnogaeth barhaus gan Lywodraeth Cymru sy'n ein cynorthwyo i foderneiddio gwasanaethau'r Bwrdd a darparu'r gofal ac amgylchedd o'r radd flaenaf i gleifion a staff.

"Bydd y buddsoddiadau yma yn cynorthwyo cleifion hŷn a phlant gydag anableddau, ac rydym yn falch iawn o fedru symud ymlaen gyda'r datblygiadau."

Yn ôl y Gweinidog Iechyd, Lesley Griffiths, bydd y £4.299 miliwn yn "gwneud gwahaniaeth anferth i ddau grŵp o gleifion bregus".

Ychwanegodd: "Mae'r gwelliannau i'r adnoddau gofal henoed yn sicrhau gofal diogel, cynaliadwy a safonol ar sail barhaus, ac yn gwella profiad y claf."

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol