Gwleidyddion yn galw am weithredu ar dai fforddiadwy

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Cartrefi Cymunedol Cymru bod angen o leiaf 8,000 o dai fforddiadwy newydd erbyn 2015

Mae grŵp trawsbleidiol o Aelodau Cynulliad wedi galw am fwy o weithredu gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â thai fforddiadwy.

Dywed pwyllgor cymunedau, cydraddoldeb a llywodraeth leol y Cynulliad eu bod am weld targedau am godi tai fforddiadwy, ac yn galw am "arweiniad clir" ar y mater.

Mae hefyd wedi galw am ail-ystyried strategaeth tai Cymru 2010 er mwyn sicrhau ei fod yn addas i'w bwrpas.

Dywedodd Llywodraeth Cymru y byddai'n cyhoeddi papur gwyn ar dai ym mis Mai.

Mae Cartrefi Cymunedol Cymru wedi croesawu galwad y pwyllgor, gan ychwanegu bod angen codi o leiaf 8,000 o dai fforddiadwy erbyn 2015.

Mae argymhellion y pwyllgor yn dilyn ymchwiliad i ddarpariaeth tai fforddiadwy yng Nghymru.

'Rhwystrau'

"Mae'r pwyllgor yn cydnabod bod Llywodraeth Cymru yn bwriadu ateb rhai o'n pryderon yn y Bil Tai a fydd yn cael ei gyflwyno yn ystod oes y Cynulliad yma," meddai cadeirydd y pwyllgor, Ann Jones.

"Ein gobaith yw y bydd canlyniadau ac argymhellion ymchwiliad y pwyllgor hwn wedi gwneud cyfraniad i'r Bil.

"Mae'r rhwystrau sy'n atal darparu tai fforddiadwy yng Nghymru yn gymhleth ac yn gofyn am gydweithrediad rhwng, ymysg eraill, llywodraethau Cymru a San Steffan, awdurdodau lleol, asiantaethau a chwmnïau adeiladu.

"Ond gydag arweiniad clir gan Lywodraeth Cymru yn enwedig, rydym yn credu bod modd cael gwared â'r rhwystrau yma."

Dywedodd Prif Weithredwr Cartrefi Cymunedol Cymru, Nick Bennett: "Bydd targed yn canolbwyntio meddyliau ac adnoddau ac rydym yn croesawu argymhellion y pwyllgor i Lywodraeth Cymru.

"Er na fydd yn bosib o ystyried toriadau ariannol i gwrdd â'r galw am 5,000 o dai sydd eu hangen bob blwyddyn yn ôl Adroddiad Holman, mae angen i ni wneud cymaint ag y gallwn i gwrdd â'r angen sy'n debygol o dyfu."

Swyddi

Ychwanegodd Mr Bennett y byddai targedau hefyd yn cynorthwyo trwy greu swyddi a chyfleoedd hyfforddi, ac yn hwb i dwf economaidd.

"Mae'r sector wedi cynhyrchu tua 2,000 o dai ychwanegol eleni, ond rhaid cynnal y buddsoddiad dros y tair blynedd nesaf," ychwanegodd.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru y byddai'n astudio adroddiad y pwyllgor ac yn ymateb maes o law.

Ychwanegodd: "Bydd papur gwyn Llywodraeth Cymru, a fydd yn manylu ein gweithredoedd yn y sector tai ac yn cynnwys targed ar gyfer y nifer o dai fforddiadwy, yn cael ei gyhoeddi ym mis Mai."

Fe wnaeth dros 15,000 o bobl chwilio am gymorth y cynghorau yng Nghymru yn 2011 oherwydd eu bod yn ddigartref, cynnydd o 11% ar y flwyddyn flaenorol yn ôl ffigyrau a ddaeth i law BBC Cymru ym mis Mawrth.

Dywedodd Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru bod diffyg tai fforddiadwy ac anhawster i bobl ifanc gael morgeisi yn cyfrannu at y cynnydd.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol