Teyrnged teulu i ferch 'hapus brydferth'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw Ceri Lyn Jones mewn gwrthdrawiad ger pentref Deiniolen ddydd Sadwrn

Mae teulu wedi talu teyrnged i fenyw ifanc fu farw mewn gwrthdrawiad ar ffordd yng Ngwynedd ddydd Sadwrn.

Roedd Ceri Lyn Jones yn 34 oed ac fe gafodd ei magu yn Llanrug.

Roedd yn gweithio i Lywodraeth Cymru yn ei chanolfan yng Nghyffordd Llandudno.

Mae'n gadael ei rieni, Raymond a Val Jones, ei chwiorydd Nia ac Emma a'i brawd Gavin.

Bu farw pan fu dau gerbyd mewn gwrthdrawiad ar yr A4244 ger pentref Deiniolen brynhawn Sadwrn.

Aeth i Ysgol Gynradd Llanrug ac yna Ysgol Brynrefail ac Ysgol Syr Huw Owen yng Nghaernarfon cyn mynd i weithio i gwmni bysiau lleol - KMP - ac yna Cyngor Cefn Gwlad Cymru.

Symudodd i weithio i Gaerdydd am gyfnod cyn dychwelyd i Gyffordd Llandudno yn ddiweddar.

Cynamserol

Dywedodd ei thad Raymond Jones: "Roedd gan Ceri olwg hapus ar fywyd ac roedd ganddi lawer o ffrindiau.

"Rydym mor ddiolchgar fel teulu i'r cyfeillion yma am eu dymuniadau da yn y cyfnod anodd yma."

Ychwanegodd ei mam Val: "Roedd yn sioc pan glywais y newyddion trasig am farwolaeth gynamserol Ceri.

"Ni ddylai unrhyw riant orfod claddu eu plant. Mae bywyd mor annheg. Roedd Ceri mor brydferth."

Dywedodd Gavin, Nia ac Emma: "Fe gafodd Ceri ei lladd ar ffordd yr ydym yn ei defnyddio'n rheolaidd fel teulu, ac fe fydd y ffordd yna bob tro'n anodd o hyn ymlaen.

"Aethom yno heddiw i osod blodau. Allwn ni ddim credu beth sydd wedi digwydd - mae'r cyfan yn ymddangos yn afreal ar y funud."

Straeon perthnasol