Gwrandawiad llys llawn i drafod perchnogaeth pier Bar Colwyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, S Wainwright
Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na ansicrwydd pwy sy'n berchen ar Bier Bae Colwyn

Mae barnwr wedi penderfynu y dylai gwrandawiad llys llawn benderfynu perchnogaeth Pier Bae Colwyn.

Roedd cyn-berchennog y llys, Steve Hunt, wedi gwneud cais i Lys Sirol Yr Wyddgrug am orchymyn yn cadarnhau bod yr adeilad cofrestredig Gradd II yn eiddo iddo fo.

Ei obaith oedd y byddai'r cais yn cael ei drafod mewn gwrandawiad byr ddydd Llun ond dywedodd y Barnwr Milwyn Jarman QC fod rhaid i'r cais fynd gerbron gwrandawiad llawn.

"Mae 'na faterion ffeithiol y mae'n rhaid ymchwilio iddyn nhw ...," meddai.

Fe ddywedodd bargyfreithiwr ar ran Cyngor Bwrdeistref Conwy wrth y llys y dylai'r cyngor fod yn rhan o'r achos gan eu bod nhw wedi arwyddo cytundeb i brynu'r pier ym mis Mawrth 2012.

Aeth Mr Hunt yn fethdalwr ym mis Gorffennaf 2008 wedi anghydfod am drethi nad oedd wedi eu talu.

Trosglwyddo

Mae wedi honni y dylai'r pier fod wedi cael ei drosglwyddo yn ôl iddo os nad oedd y cyngor wedi ei werthu.

Ond dywedodd y cyngor bod y pier yn eiddo i Stad y Goron oedd wedi ei werthu i Lywodraeth Cymru. Wedyn cafodd ei drosglwyddo i'r cyngor.

Roedd y cyngor yn wynebu achos arall ddydd Llun oherwydd honiadau Mr Hunt eu bod wedi torri rheolau wrth adnewyddu'r pier.

Fe wrthododd y barnwr honiadau bod y cyngor wedi gweithredu'n anghyfreithlon drwy wario arian yn adnewyddu'r pier yn y flwyddyn ariannol 2009-10.

Clywodd y llys nad oedd Mr Hunt yn gallu profi ei fod ar gofrestr etholwyr Conwy ar y pryd.

Straeon perthnasol