RSPCA: Euogfarnau'n cynyddu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Other
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd y ferlen hon ei darganfod mewn seler yng Nghilfach Goch

Roedd nifer y bobl a gafwyd yn euog o greulondeb i anifeiliaid yng Nghymru wedi codi dros draean y llynedd, yn ôl elusen yr RSPCA.

Ymysg yr achosion yr oedd dyn a gafodd ei garcharu wedi i anifeiliaid, gan gynnwys merlod a geifr, gael eu cadw mewn seler yn ne Cymru.

Dywed yr RSPCA eu bod wedi cyrraedd "pen eu tennyn" am fod yr elusen yn derbyn cynifer o adroddiadau ynghylch troseddau creulondeb i anifeiliaid.

Ychwanegodd yr elusen na fydden nhw'n dangos unrhyw oddefgarwch i rai fyddai'n achosi dioddefaint i anifeiliaid.

Coler drydan

Cafodd Eric Buckley ei garcharu am 12 wythnos yn Llys Ynadon Pontypridd a chafodd ei wahardd rhag cadw anifeiliaid am byth wedi i lys ei gael yn euog fis Mehefin y llynedd.

Cafwyd ei wraig, Doreen, hefyd yn euog o greulondeb i anifeiliaid, gan gynnwys cadw merlen a geifr mewn seler hen dafarn yng Nghilfach Goch.

Cyfeiriodd yr elusen at achos arall pan gafodd perchennog ci ddirwy o £2,000 wedi iddo gyfadde' defnyddio coler drydan ym mis Ebrill y llynedd.

Phillip Pook, 48 oed o Aberogwr, oedd y perchennog ci cyntaf yn y DU i gael ei erlyn o dan ddeddfau lles anifeiliaid yn sgil penderfyniad bod y coleri yn anghyfreithlon yng Nghymru'r llynedd.

Roedd Pook wedi pledio'n euog i'r drosedd yn Llys Ynadon Pen-y-Bont ar Ogwr.

Ond gwadodd ei fod yn gwybod fod defnyddio'r goler yn anghyfreithlon.

'Cael cyfiawnder'

"Mae'r RSPCA yn wynebu argyfwng sydd bron â'n torri ni," meddai Prif Weithredwr yr RSPCA, Gavin Grant.

"Dydyn ni ddim yn dangos unrhyw oddefgarwch i bobl sy'n cam-drin anifeiliaid.

"Bydd unrhyw un sy'n achosi poen i anifeiliaid o ran pleser neu o ran gwneud elw yn cael eu herlyn.

"Mae'n rhaid i lysoedd, cynghorau, yr heddlu a phobl sy'n poeni am anifeiliaid ymuno â ni i gael cyfiawnder i'r anifeiliaid sy'n cael eu cam-drin yng Nghymru."

Mae ffigurau'r RSPCA yn dangos:

  • Cynnydd o 31% o ran y nifer o bobl a gafwyd yn euog o greulondeb ac esgeulustod - 84 achos yng Nghymru yn 2011;
  • Cynnydd o 39% o ran nifer y bobl a gafwyd yn euog mewn Llysoedd Ynadon - 239 y llynedd;
  • Roedd yr RSPCA wedi ymchwilio i dros 29,000 o gwynion cam-drin anifeiliaid yng Nghymru yn 2010, yn ôl ffigyrau a gyhoeddwyd ym mis Mai'r llynedd.

Dywedodd Sally Case, Pennaeth Erlyniadau'r RSPCA: "Mae'r RSPCA yn ceisio cadw anifeiliaid gyda'u perchnogion ac yn cynnig cyngor ynglŷn â gwella lles yr anifeiliaid.

"Dilynir y cyngor hwn y rhan fwyaf o'r amser ond mae'n rhaid inni sicrhau nad yw anifeiliaid yn dioddef.

"Mae pobl yn troi at yr RSPCA i helpu anifeiliaid ond rydym yn ei chael hi'n anodd parhau i ddarparu'r gwasanaeth.

"Rydym yn cydweithio â sefydliadau elusennol eraill a'r llywodraeth ond ni yw'r prif sefydliad sy'n gallu atal anifeiliaid rhag cael eu cam-drin ac erlyn y rheiny sy'n cam-drin anifeiliaid.

"Dydyn ni ddim yn gallu gwneud y gwaith hwn heb gefnogaeth y cyhoedd ac rydym angen mwy o help nag erioed o'r blaen."

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol