Dedfryd ohiriedig i reolwraig banc o Flaenau Ffestiniog

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr achos yn Llys y Goron Yr Wyddgrug

Mae cyn reolwraig banc wedi cael dedfryd ohiriedig ar ôl hawlio arian drwy dwyll oddi wrth Gyngor Gwynedd.

Clywodd Llys y Goron Yr Wyddgrug fod Julie Harvey, 53 oed o Flaenau Ffestiniog, wedi cynllwynio i hawlio £35,100 drwy dwyll.

Cafodd ddedfryd o 40 wythnos wedi ei gohirio am flwyddyn - a gorchymyn i wneud 300 awr o waith di-dâl yn y gymuned.

Ddydd Gwener cafodd Harvey, rheolwraig cangen Santander yn Llandudno, ei diswyddo.

Cafodd ei phartner, y cyn filwr 66 oed Peter Harvey, ei garcharu am 10 mis am gael £74,000 drwy dwyll oddi wrth y cyngor a'r Adran Bensiynau.

Roedd y ddau wedi pledio'n euog i'r cyhuddiadau.

Clywodd y llys ei bod hi wedi honni mai hi oedd perchennog tŷ ym Mlaenau Ffestiniog a'i bod yn rhentu'r adeilad i Peter Harvey.

Rhiant sengl

Roedd yntau'n hawlio ei fod yn rhiant sengl, yn byw ar ben ei hun ac yn talu rhent.

Clywodd y llys fod yna dystiolaeth bod y ddau yn byw fel cwpl.

Dywedodd y Barnwr Niclas Parry fod yr achos yn un o dwyll bwriadol.

"Roedd hwn yn gynllwyn oedd wedi para bron chwarter canrif," meddai.

Clywodd y llys fod y gŵr wedi hawlio rhent, prydau ysgol am ddim a lwfans dillad ysgol.

Dywedodd Elen Owen ar ran yr erlyniad fod y wraig wedi prynu'r tŷ yn 1992.

'Cywilyddio'

Dywedodd John Philpotts, ar ei rhan hi: "Mae hi wedi cael ei chywilyddio ac wedi dysgu gwers."

Dywedodd Maria Massellis, ar ran ei gŵr, fod ei gleient yn gyn aelod o'r fyddin ac wedi gweithio fel dyn llefrith a gyrrwr lori.

Ychwanegodd nad oedd wedi byw bywyd moethus a'i fod yn ddyn caredig a hael.

Roedd y ddau wedi gwahanu, meddai.