BBC Cymru Fyw

Pengwyn a 'wynebau coch'

Published
image copyrightOther
image captionHonnwyd eu bod wedi nofio gyda dolffiniaid cyn mynd â Dirk y pengwyn i stafell gwesty.
Mae dau Gymro wedi eu cyhuddo o ddwyn pengwyn yn Queensland, Awstralia.
Honnwyd bod y ddau, sy'n 20 a 21 oed, a dyn arall wedi torri i mewn i barc thema ar ôl noson allan.
Byddan nhw yn y llys ar Fai 2.
Dywedodd un ohonyn nhw, Rhys Jones, ar Deledu Awstralia: "Mae'r hyn ddigwyddodd braidd yn niwlog o hyd ond ar ran y tri ohonon ni, rwy'n ymddiheuro'n fawr iawn.
"Fe drodd y chwarae'n chwerw."
Honnwyd eu bod wedi nofio gyda dolffiniaid cyn mynd â Dirk y pengwyn i stafell gwesty.

'Ymddiheuro'

Dywedodd Mr Jones: "Rydyn ni'n ymddiheuro am fod Sea World wedi gwastraffu amser yn chwilio amdano."
Dywedodd yr heddlu eu bod wedi eu cuhuddo o dresmasu, dwyn a chadw'n anghyfreithlon anifail wedi ei warchod.
Daethpwyd o hyd i'r pengwyn wedi i aelod o'r cyhoedd ffonio Sea World a dweud bod ci'n cwrso'r anifail mewn aber ger y parc thema.
"Roedd yn flinedig iawn," meddai Sea World.
'Yn y tymor hir fe fyddai wedi bod mewn cyflwr gwael."