Cynefin morol: Llun gan ©Jon Moore
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Pryderon am gadwraeth morol

24 Ebrill 2012 Diweddarwyd 06:55 BST

Mae pysgotwyr Llŷn yn dweud y bydd diwydiant pysgota'r ardal yn cael ei ddinistrio ac y bydd pysgotwyr yn colli eu bywoliaeth os bydd Llywodraeth Cymru'n dynodi Parthau Cadwraeth Morol oddi ar yr arfordir.

Mae'r Cyngor Cefn Gwlad, sy'n cynghori Llywodraeth Cymru ar y mater, wedi cyhoeddi map yn dangos 10 ardal yng Nghymru y gellid eu dynodi yn ardaloedd cadwraeth ac mae pedwar ohonynt oddi ar Ben Llŷn.

Mae'r pysgotwyr yn bwriadu gwrthwynebu sefydlu'r Parthau Cadwraeth yn ystod y cyfnod ymgynghori cyn y bydd Llywodraeth Cymru yn gwneud penderfyniad terfynol mewn dwy flynedd.

Adroddiad Alun Rhys.