Tystiolaeth lluniau cylch-cyfyng yng ngwest swyddog MI6

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Metropolitan Police
Disgrifiad o’r llun,
Roedd corff Gareth Williams wedi ei gloi mewn bag chwaraeon yn y bath

Clywodd cwest yn Westminster fod lluniau teledu cylch cyfyng yn dangos Gareth Williams ddyddiau cyn y bu farw "wedi ymlacio ac ar ei ben ei hun".

Cafodd lluniau o'r cyn-swyddog gwasanaeth cudd MI6 o Ynys Môn eu dangos i'r cwest i'w farwolaeth ddydd Mawrth.

Yn ôl y Ditectif Brif Arolygydd Jackie Sebire, sy'n arwain yr ymchwiliad i'w farwolaeth, doedd neb yn ei ddilyn yn y lluniau yng nghanol Llundain ar Awst 15, 2010.

Cafodd ei gorff noeth ei ddarganfod wedi'i gloi mewn bag chwaraeon yn ei fflat yn Pimlico ar Awst 23 2010 ond er gwaethaf archwiliad post mortem ni chafodd achos marwolaeth ei gadarnhau.

Mae'r cwest yn ystyried a oedd unrhyw un arall yn gysylltiedig â'i farwolaeth.

Yn fuan ar ôl i'r cwest ymgynnull ddydd Mawrth fe gerddodd mam Mr Williams, Ellen Williams, allan, arwydd o alar y teulu bron dwy flynedd ers ei farwolaeth, meddai bargyfreithiwr y teulu, Anthony O'Toole.

Artist

Roedd Mrs Williams yn anhapus ac yn rhwystredig bod dadleuon cyfreithiol yn achos oedi.

Bu oedi o tua hanner awr wrth i'r crwner, Dr Fiona Wilcox, wrthod cais y cyfryngau i ganiatáu i artist wneud nodiadau.

Doedd Mrs Williams ddim yn bresennol wrth i Ms Sebire ddechrau rhoi tystiolaeth.

Eglurodd y ditectif fod disgwyl Mr Williams yn ôl yn ei waith ar Awst 16, ddiwrnod ar ôl dyddiad y lluniau teledu cylch-cyfyng olaf.

Wnaeth neb gysylltu gyda'r heddlu tan Awst 23, meddai, y diwrnod y cafodd y corff ei ganfod.

Roedd amheuaeth bod y gwasanaethau cudd wedi symud tystiolaeth ar ôl i gorff Mr Williams gael ei ganfod.

Dywedodd hi nad oedd neb yn cael mynd i mewn i'r fflat heb ei chaniatâd hi.

"Hyd eithaf fy ngwybodaeth, dwi'n sicr na wnaeth neb arall fynd i mewn yno ar ôl Awst 23," meddai.

Eglurodd bod ditectifs gwrthderfysgaeth wedi bod yn bresennol am eu bod nhw yn delio gydag achosion yn ymwneud â swyddogion cudd.

"Ond doedd SO15 ddim yn gyfrifol am yr ymchwiliad.

"Ar y pryd, doedd na ddim digwyddiad terfysgol na dim fyddai'n golygu bod SO15 yn cael blaenoriaeth," meddai.

Siopau moethus

Clywodd y cwest fod Mr Williams wedi bod mewn cynhadledd yn America oherwydd ei waith ac wedi aros yno am ychydig o wyliau.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Gareth Williams ei weld ddiwethaf ar deledu cylch cyfyng am 3.05pm ar Awst 16 2010

"Doedd hyn ddim yn anarferol, fe fyddai'n gwneud hyn yn achlysurol," meddai Ms Sebire.

Eglurodd iddo ddychwelyd i Faes Awyr Gatwick ar Awst 11 a bod y lluniau teledu cylch cyfyng yn ei ddangos yn siopa yn ardal West End Llundain yr un diwrnod, gan gynnwys mynd i mewn i siop Selfridges.

Y diwrnod canlynol roedd yn siopa yn Harvey Nichols a Harrods.

Clywodd y cwest fod llygad-dyst wedi ei weld yn mynd i'r swyddfa yn Llundain ar Awst 12 ond mae'n debyg ei fod yn mynd â dogfennau yno.

Ar Awst 13 cafodd ei weld yn mynychu sioe mewn bwyty a chlwb comedi ar ei ben ei hun yn Bethnal Green ac ymweld ag ardal Holland Park a siop Fortnum and Mason ar Awst 14.

Mae'r lluniau olaf ohono ar Awst 15 yn ei ddangos mewn crys-T coch a throwsus golau yn ymweld â sawl lle, gan gynnwys Harrods.

Mae'r llun olaf yn ei ddangos yn troi i mewn i Alderney Street lle'r oedd ei fflat, am 3.05pm.

Cafodd y cwest weld fideo'r heddlu o'r fflat pan aethon nhw yno ar Awst 23.

'Anghyson'

Ar y bwrdd yr oedd nodyn un o gyd-weithwyr MI5 yn gofyn am ail-drefnu apwyntiad i weld fflat - oedd yn awgrymu na wnaeth Mr Williams ateb y drws am 7.30pm ar Awst 16.

Roedd 'na doriad papur newydd yr Observer am y pum peth y mae pobl yn eu difaru fwya cyn marw gan gynnwys, "dwi''n difaru nad oeddwn i'n ddigon dewr i fyw bywyd yn fwy triw i fy hun".

Daeth yr heddlu o hyd i finlliw a cholur Mac gafodd eu prynu yn Harvey Nicols.

Yn yr ystafell wely roedd dillad wedi eu plygu ar y gwely ond y gorchudd gwely ar y llawr.

Dywedodd y crwner fod hyn yn "anghyson" mewn fflat mor daclus.

Mae'r ffilm yn dangos y bag chwaraeon coch oedd bron yn llenwi'r baddon gyda'r sip wedi ei gau gyda chlo 15 milimetr.

Mae disgwyl i'r cwest bara am wyth niwrnod.

Straeon perthnasol